Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler til Forsvarets Electronic Military Training and Exercise Programme (eMTEP)


Sagsbehandler til Forsvarets Electronic Military Training and Exercise Programme (eMTEP)

Har du et godt kendskab til Forsvarets aktivitetsoversigt (eMTEP), og kan du arbejde med den bagved liggende programmering, således at du kan vedligeholde og udvikle programmet, er dette projektjob i Hærkommandoens måske noget for dig.
Projektet udløber 30. juni 2021.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære kapaciteter til både indsættelse og beredskab. Uddannelsessektionen(G7), som du vil blive en del af, består af tre elementer; enkeltmandsuddannelseselement, internationalt samarbejdselement, enhedsuddannelseselement. Uddannelsessektionen er ansvarlig for den overordnede planlægning af aktiviteter i Hæren, og giver direktiver og befalinger for uddannelsesvirksomheden og koordinerer uddannelse mellem myndighederne.
I hverdagen samarbejder uddannelsessektionen med de andre sektioner i Hærkommandoen, med Hærens myndigheder og med de øvrige dele af Forsvarskommandoen.

Vi kan tilbyde en udfordrende hverdag i et spændende og dynamisk miljø, hvor der løbende er behov for at vedligeholde og udvikle eMTEP, så programmet kan bruges af Hærens myndigheder og andre brugere.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver består i:
• Opretholder funktionalitet i eMTEP og udbedre løbende fejl, der opstår i programmet.
• Udvikler nuværende programmer i eMTEP til brug for Hærens myndighedes planlægning og Hærkommandoens styring af aktiviteter.
• Foretager kopiering af struktur fra DeMars til eMTEP.
• Udarbejder og ajourfører programmeret undervisning i eMTEP
• Udvikler og vedligeholder vejledning til brugerne (i pixibogformat).
• Varetager kontakt til KAKI ifm. problemer med servere, som faciliterer eMTEP.
• Deltager i terrænfordelings- og afgivelsesmøder som programoperatør.

Stillingen er en projektstilling på 29 timer ugentligt. Ugenormen kan forhandles, dog ikke under 21 timer ugentligt.
Om dig
Du har meget stor viden og erfaring med at anvende eMTEP, og du har kompetencer til at gennemføre fejlfinding og programmering i programmet.

Du har et indgående kendskab til Hærens organisation, specifikt indenfor uddannelsesområdet, og du har et godt kendskab til vilkårene ved de operative enheder, således at du har forståelse for, hvordan eMTEP bruges i strukturen.

Du har forståelse for de processer, der skal gennemføres for at udfærdige og vedligeholde Hærens SKØVOS og AFGOS, således at du, som programoperatør, kan støtte den ressortansvarlige.
Du er en rutineret bruger af Office pakken og har godt kendskab til brugen af SAP.

Du er servicemindet, udadvendt, god til at have mange opgaver kørende samtidig og er velformulerende i både skrift og tale.
Det er vigtigt, at du som person er både robust og energisk, og at du sætter en ære i at levere produkter af høj kvalitet.
Du er tillige selvstændig, omstillingsparat og arbejder særdeles velstruktureret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Når det tidsbegrænsede projekt udløber, vil Hærkommandoen anvise dig en anden passende stilling, på tilsvarende funktionsniveau.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fg. chef for uddannelsessektionen; major Lise Nybæk, på tlf.: 72 81 18 27.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent John K. Christiansen på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 22. april 2019 og og vi forventer at gennemføre samtaler i Karup kort efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen søges besat pr. 15. maj 2019 eller snarest herefter.

Du kan søge stillingen via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Hærkommandoen (HKO):
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

01.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent