Missionplanner

Logistiker til Forsvarets SEAHAWK Helikoptere (genopslag)


Logistiker til Forsvarets SEAHAWK Helikoptere

Vil du være med til at Forsvarets skibsbaserede helikoptere kan løse deres operative opgaver til tiden og på en teknisk forsvarlig måde? Vil du være en del af et positivt, professionelt og kompetent team der har fokus på det gode samarbejde? Så skal du søge stillingen som logistikansvarlig for Forsvarets SEAHAWK helikoptere i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
I FMI vil du blive tilknyttet Kapacitetscenter SEAHAWK. Her er vi ca. 10 officerer og ingeniører som har ansvaret for driften af Forsvarets nyeste flytype. Kapacitetscenteret er ét ud af tre kapacitetscentre i forretningsområde Helikopter.
Forretningsområdet består af ca. 30 personer, som har det samlede ansvar for driften af forsvarets helikoptere, som ud over SEAHAWK indbefatter redningshelikopteren EH101 og FENNEC helikopteren, som yder støtte til politiet og indgår i eftersøgninger over land i Danmark.

Forretningsområdet Helikopter er organisatorisk placeret i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer, som håndterer alle materielsystemer inden for flyvevåbnet, og udgøres af tre forretningsområder Helikopter, Fly og det Værnsfælles område.
Om stillingen
Som logistikansvarlig SEAHAWK vil du blive ansvarlig for al logistisk og forsyningsmæssige koordination vedrørende SEAHAWK kapaciteten, herunder koordination af reservedelsbestillinger og reparationer både internt i Forsvaret og eksternt ved US Navy. Du vil referere til kapacitetsmanageren (KCM), og blive en del af et team, der har det overordnede ansvar for luftdygtigheden, driften og udviklingen af SEAHAWK helikopterne.

Dine primære opgaver bliver at:
- Varetage logistisk sagsbehandling for SEAHAWK.
- Være ansvarlig for den logistiske koordination i forhold til SEAHAWK.
- Være ansvarlig for opdatering af materielstamdata, fx nyt genforsyningspunkt, priser, substitut, mv., samt tilsikre opdaterede SEAHAWK kapacitetsdata i SAP.
- Være ansvarlig for introduktion af nyt materiel til at understøtte driften.
- Være ansvarlig for løbende opdatering af SEAHAWK og Mission Operational Flight Trainer (MOFT, Simulator) forsyningskoncepter.
- Være forbindelsesled på det logistiske område mellem FMI, forbindelsesofficeren ved Naval Supply Systems Command (NAVSUP) samt Værnsfælles Forsvarskommando med underlagte myndigheder.

Du får en stor kontaktflade internt i Forsvaret og vil blandt andet skulle samarbejde med andre logistiske & tekniske specialister og de operative brugere. Du vil ligeledes have personer fra US Navy som dine primære samarbejdspartnere, idet driften af de danske SEAHAWK helikoptere er bundet op på en rækker aftaler med US Navy.

Du skal forvente, at der er nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen, både indenlandske rejser til Forsvarets øvrige etablissementer og rejser til USA.

Du vil efter ansættelsen gennemgå et introduktionsforløb, der skal sætte dig i stand til at bestride stillingen og herudover løbende deltage i relevante kurser, der udvikler dine kompetencer.

Indenfor en tidshorisont på 3-4 år kan en evt. udstationering til USA komme på tale, hvor du vil kunne fortsætte arbejdet for SEAHAWK kapaciteten indenfor logistikområdet i NAVSUP og i tæt samarbejde med Kapacitetscenter SEAHAWK.
Om dig
Du er kaptajn fra flyvevåbnet, og har flere års erfaring indenfor materieldrift og – vedligeholdelse af fly. Du skal være fagligt velfunderet indenfor driftslogistiske forhold i forsvaret, herunder anvendelse af SAP/R3.
Du arbejder struktureret og er grundig. Du kan både indgå i et effektivt teamwork med andre kollegaer, men også selvstændigt løse komplekse opgaver og sikre, at de bliver fulgt til dørs.

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og tale på dansk, og behersker engelsk på skrift og tale på et højt teknisk niveau. Brug af it-værktøjer er en selvfølge for dig, og du har stor erfaring med PM og MM modulerne i SAP/R3.

Kendskab til Foreign Military Sales (FMS) vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Dit faste tjenestested bliver i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CHKONS Steen Ingemann Jørgensen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på telefon 72 81 51 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 18. Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2019

Indrykningsdato

29.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent