Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler (seniorsergent) til G2 i Hærkommandoen


Sagsbehandler (seniorsergent) til G2 i Hærkommandoen

Vil du være med til at løfte de sikkerhedsmæssige forhold ved Hærens etablissementer og enheder, og er du god til at få tingene til at ske? Ja - så er stillingen som sagsbehandler i Efterretningssektionen ved Hærkommandoen noget for dig.
Om os
Den nye Hærkommandos væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen organiseres med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

Efterretningssektionen er en del af den nyoprettede Hærkommando. Sektionen består af 3 officerer og 1 mellemleder.

Vi skal skabe de bedst mulige efterretnings- og sikkerhedsmæssige betingelser for Hærens myndigheder og enheder. Ligeledes skal vi være kernen i opstilling af den efterretningsmæssige del af Land Component Command.
Vi har en stor berøringsflade i staben og har et omfattende samarbejde med Hærens myndigheder, øvrige værn samt eksterne organisationer.

Vi har en fri og uformel tone, og vi lægger vægt på at de enkelte medarbejdere trives i dagligdagen.
Om stillingen
Du bliver hovedsagsbehandler indenfor det sikkerhedsmæssige område i Efterretningssektionen. Dine opgaver er:

- Deltagelse og bidrag i Hærkommandoens Operational Planning Teams.
- Deltagelse i koordinations- og projektgrupper.
- Udarbejdelse af håndakter, talesedler m.m.
- Udarbejdelse af sektionens ressourceplanlægningsværktøjer herunder aktivitetsoversigt.
- Bidrag til sektionens andel af eMTEP.
- Deltagelse i samarbejdet med foresatte, sideordnede og civile myndigheder.
- Bidrag til kontrol og kontaktbesøg for så vidt angår erfaringer og udvikling indenfor efterretningstjenesten.
- Støtte i varetagelsen af opgaven som Assisterende Sikkerhedsofficer (ASIKOF) i Hærkommandoen (støtte til sikkerhedsofficer ved staben ved Forsvarskommando, vest).
- Støtte i varetagelsen af opgaver som Terminal Area Security Officer (TASO) i Hærkommandoen.
- Støtte i varetager opgaven som Informationssikkerhedsofficer (ITSIKOF) indenfor Hærens område

Stillingen er i Karup, hvor du vil få fast tjenestested.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere og prioriterer samarbejde, opnåelse af løsninger samt fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen.

Du har gode samarbejdsevner og befinder dig godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende. I forbindelse med planlægningsopgaver arbejder du struktureret, effektivt og med sans for høj kvalitet. Du er analytisk tænkende og arbejder udpræget selvstændigt med opgaverne.

Du formulerer dig på dansk og engelsk i skrift og tale i et forståeligt og tilgængeligt sprog. Herudover har du kendskab til CAPTIA og MS Office-pakken.

Du har nemt ved at opbygge og vedligeholde relationer og netværk på tværs af myndigheder og enheder, og du forstår at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en stilling med tjeneste ved Hærkommandoens stab i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til yderst Hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant P.-E. E. Andersen (FKO-H-CHG2) på tlf.: 72 81 17 10 / 60 53 17 51.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 22. april 2019. Vi forventer at gennemfører ansættelsessamtaler umiddelbart derefter. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Hærkommandoen (HKO):
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

28.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent