Hæren 06

Administrativ medarbejder til Garnisonsstøtteelementet ved Danske Artilleriregiment


Administrativ medarbejder til Garnisonsstøtteelementet ved Danske Artilleriregiment

Kan og vil du arbejde med personale – samt gøre en stor indsats for vores soldater i Oksbøl? Så er det dig, vi gerne vil have en ansøgning fra, og måske blive du vores nye kollega.
Om os
Vi er ny enhed i Forsvaret og hedder Danske Artilleriregiment – i dagligtale kaldet DAR. Vi blev oprette 1. januar i år, og har Oksbøl Kaserne som arbejdsplads. Vores opgave er at støtte Hærens øvrige enheder, men også resten af Forsvaret.

Vi består at to afdelinger:
En artilleriafdeling der yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. Afdelingen vil i de kommende år, få en masse nyt og topmoderne materiel til at yde denne ildstøtte og rådgivning.
Den anden afdeling er vores kapacitetsafdeling. Kapacitetsafdelingen er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.
Herudover består vi af et Garnisonsstøtteelement, et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Vores ledige stilling er ved personelforvaltningselementet, som hører under Garnisonsstøtteelement. Vi varetager en lang række personelforvaltningsopgaver, som skal sikre bemandingen og udviklingen af medarbejderne ved hele Danske Artilleriregiment.
Om stillingen
I stillingen som vores nye administrativ medarbejder ved forvaltningselementet, vil du, i samarbejde med kollegaerne og ledere ved Danske Artilleriregiment, have ansvaret for følgende opgaver, ansættelser, rådgivning, ledelsesinformation, efteruddannelse, lønforhold og en masse støtteopgaver.

Du vil indgå i Personelforvaltningselementet, hvor Danske Artilleriregiment enheder / personelgrupper er fordelt på 4 medarbejdere og herudover har vi en kontorhjælper, der løser delopgaver.
Om dig
Vi ser gerne at du har en kontoruddannelse eller tilsvarende. Du skal være erfaren bruger af Microsoft Word og Excel og det ville være ønskeligt hvis du er rutineret bruger af DeMars og har et godt kendskab til Forsvarets opbygning og opgaver.

Vi forventer, at du selvstændigt kan finde relevante oplysninger og kan kommunikere på alle niveauer, såvel ansøgere som ledelsesniveauet.

Det vil være en fordel, at du har en baggrund i Forsvaret, alternativt et godt kendskab til de forskellige personelkategorier og deres uddannelser.

Du er respekteret for dine faglige færdigheder, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Lønnen udgør 24.463,50 kr. pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte seniorsergent Kenneth Christensen på 4132 4887 eller via e-mail: DAR-PSN02@MIL.DK.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Lars Holte Sandgaard på 7281 9158.

Ansøgningsfristen er22. april 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Vi har et godt samarbejde med Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området.
I alt er der i Varde Kommune ved Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen ca. 900 militære arbejdspladser, så du vil på sigt have gode muligheder for at skifte stilling og karriereudvikling i lokalområdet.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

27.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent