Business Controller til bygningsvedligehold


Business controller BVP

Er du engageret, grundig og udviklingsorienteret? Kan du kommunikere med mange forskellige målgrupper og omsætte data til solide beslutningsgrundlag? Så tilbyder vi en stilling som business controller i vores økonomiafdeling.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer kundeorienteret facility management af ejendomme og arbejdspladser til Forsvarsministeriets ca. 20.000 ansatte. Vi varetager byggeprojekter, vedligeholder Forsvarets bygninger og faciliteter samt arbejder med energi, miljø og naturpleje.

Vi vil være blandt de bedste i staten til ejendomsadministration, og vi har derfor fokus på at sikre balance mellem kundetilfredshed og effektive løsninger af vores kerneopgaver.
Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor teamwork, loyalitet, fleksibilitet og godt humør tillægges stor værdi.

Ejendomsstyrelsens økonomiafdeling er en del af Forsvarsministeriets koncernfælles økonomifunktion – et stærkt økonomifagligt fællesskab med ca. 280 medarbejdere, som binder den økonomiske styring af ca. 24 mia. kr. sammen på tværs af Forsvarsministeriets
koncern.

Vi har en ambitiøs økonomistyringsstrategi om at være blandt de bedste i staten til økonomistyring og har stort fokus på udvikling af business controlling.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at fungere som økonomisk forretningspartner på bygningsvedligehold for ca. ½ mia. kr. årligt. Du skal være økonomisk tovholder for de budgetansvarlige chefer og afdelinger i Ejendomsstyrelsen, som arbejder med bygningsvedligehold – herunder levere relevant og rettidig information og beslutningsgrundlag af høj kvalitet.

Du skal medvirke og rådgive ved udarbejdelse af budgetter for området, foretage den løbende opfølgning på budget, forbrug og prognoser samt vejlede de budgetansvarlige om økonomiske forhold i forhold til udvikling af området.
Herudover vil du alt efter dine kompetencer blive involveret i økonomiafdelingens øvrige opgaver
Om dig
Vi skal bruge en positiv, udviklingsorienteret og resultatorienteret person, som gerne vil arbejde med at understøtte de centrale samarbejdspartnere og skabe fortrolige relationer på alle niveauer af organisationen.

Du har en relevant akademisk uddannelse, som fx cand. merc., cand. oecon., HD-2 eller lignende, og desuden en god økonomisk forståelse. Dertil kommer, at du professionelt formår at kommunikere klart og tydeligt med forskellige målgrupper, skriftligt såvel som mundtligt, og drives af lysten til at skabe solid sammenhæng mellem budget, forbrug og det faglige resultat.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til SAP og kan benytte Excel som minimum på brugerniveau. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling.
Ansættelsesvilkår
Du bliver afhængig af dine kvalifikationer ansat som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der, alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, være mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a.
kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef Pia Falden på telefon 2332 5864.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. april 2019, og vi forventer at holde samtaler i uge 18 og 19.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og
vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriets departement på www.fmn.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

25.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent