Hæren 06

Sektionsfører/Transportbefalingsmand til Transportsektionen ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Sektionsfører/Transportbefalingsmand til Transportsektionen ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Er du oversergent og synes at transporttjenesten lyder interessant? Kan du håndtere store køretøjer? Er du klar til at indgå i et team af kollegaer og kan du leve op til bataljonens motto?
”Til opgaven er løst”
Så er det måske dig vi skal bruge i 5. Nationale Støtteelement (5 NSE) ved 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).
Om os
4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af fem underafdelinger. 1 – 3 NSE uddanner og udsender personel til de udsendte nationale støtteelementer. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.
Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

5. Nationale Støtteelement er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling.
5 NSE modtager cirka 40 værnepligtige to gange om året, henholdsvis i februar og august.

5 NSE har en målsætning om at rekruttere 18 værnepligtige til at gennemføre HRU og 4 til at gennemføre den Grundlæggende Sergentuddannelse. HRU begynder to gange om året i henholdsvis juni og november. Konstabeleleverne får en grundig indføring i de militære fag, og de får en uddannelse som transportmænd.
Transportdelingen skal støtte de øvrige NSE ved bataljonen med transporttjeneste. Desuden er transportdelingen 5 NSE kompetencecenter indenfor transporttjeneste og bjergningstjeneste.
Om stillingen
1. Transportdeling (1TPDEL) blev oprettet i januar 2019. Som sektionsfører (SF) vil du derfor, ud over at være fører for din egen sektion, have store aktier i at understøtte oprettelsen og videreudviklingen af TPDEL som helhed, i samarbejde med delingsføreren og næstkommanderende.

Dine overordnede opgaver vil i grove træk kunne opdeles i tre områder.
Det første indebærer løsning af realfaglige transportopgaver for resten af bataljonen i samarbejde med din sektion, samt deltagelse i diverse øvelsesaktiviteter med bataljonens øvrige underafdelinger, når de har behov for en transportkapacitet.
Det andet indebærer store mængder uddannelsesplanlægning og instruktørvirke, når transportdelingens personel skal uddannes til at kunne løse de førnævnte opgaver. Udover de logistisk betonede fagområder som taktisk køreruddannelse og logistisk støttetjeneste, uddannes der også i den generelle militære uddannelse såsom skydning og skyttetjeneste.
Det tredje område er dine ledelsesmæssige opgaver. Det er udvikling af dine gruppefører og dine konstabler, faglig rådgivning til foresatte samt forandringsledelse under opstarten af den nye deling såsom udvikling af standarder, procedure og kultur.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent der er egnet til, med en uddannelsesaftale, at gennemføre VUT-I/ML.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber.
Det er en fordel, men ikke et krav at, du har kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE.

Du skal kunne erhverve kørekort.

Det er derudover en fordel, men ikke et krav at, du har kendskab til transporttjeneste i forvejen eller har en naturlig interesse for området.

Du skal være god til mennesker og til at håndtere deres frustrationer og udfordringer i en forandringsproces.

Det skal falde dig naturligt ind at skabe stabilitet i dine folks hverdag, samtidig med at du skal have et mindset der er indstillet på at afvige fra planen og den daglige uddannelse med kort tid, hvis behovet for løsning af reel faglige opgaver opstår.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved transportsektionen i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef, Patrick Rønnebæk Nielsen på mail TRR-4B-500B@MIL.DK, eller KMPBM SSG Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. april 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

20.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent