Kampinformationsgast til sejlads med Støtteskibet ABSALON (Genopslag)


Kampinformationsgast til sejlads med Støtteskibet ABSALON (Genopslag)

Stillingen skal bestrides i Sea Combat (SC) sektionen i ABSALON. Sektionen består af otte konstabler og to sergenter, og ledes af to officerer.

Området SC omfatter Anti Surface Warfare (ASuW) og AntiSubmarine Warfare (ASW).

Om os
Støtteskibet ABSALON er én af to støtteskibe i ABSALON-KL, som er iblandt Søværnets største sejlende enheder.

Støtteskibene er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Vores besætning bestræber sig på at levere en opgaveløsning af meget høj kvalitet. Vi ønsker at være fleksible i vores tilgang, og fokuserer på en ”can do” holdning til opgaverne.

ABSALON er ofte på kortere beredskab til prioriterede opgaver, og således vil ABSALON kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med kortere varsel. ABSALON gennemførte FOST i 2018, hvorfor vi har et meget højt træningsniveau. I 2019 er ABSALON NRF(Nato Response Force) enhed, og skal derfor være klar til indsættelse med kort varsel.


Om stillingen
Du vil indgå som en del af SC sektionen, der har til opgave at:

Udføre skibets overfladeovervågning og opbygning af overfladebilledet ved hjælp af en til situa¬tionen afpasset anvendelse af aktive og passive elektroniske sensorer.

At holde styr på situationen under havoverfladen ved hjælp at aktive og passive sensorer.

Opretholde et kontinuerligt beredskab i en tørn til søs.

Sektionen består af otte konstabler og to sergenter, og ledes af to officerer.

Du vil indgå i enhedens vagttørn, hvorfor der kan forventes vagtdage i havn.

Om dig
Vi forventer:
At du har et åbent sind, og kan indgå på et ungt hold i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.

At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i ABSALONs fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.

Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have en positiv indstilling til nye opgaver.

Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Vi søger følgende kvalifikationer:

Søværnets basisuddannelse.
At du har gennemgået TAC 045 Funktionsuddannelse Kampinformation eller TAC 540 Kampinformation
trin I.
At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
At du har gennemgået TAC 060 ASO-94 betjeningskursus.
At du har gennemgået TAC 640 MCCIS operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 111 Link 11 operatør uddannelse.

Du skal være egnet til røgdykning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kampinformationsbefalingsmanden, OS Thomas Hviid. Mail: d22-k1-kib@mil.dk eller telefon 3016 9460.
Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 7285 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 7. april 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 15.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019 eller efter aftale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.04.2019

Indrykningsdato

13.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent