Hæren 06

Sagsbehandler og taktiklærer ved Center for Landmilitære Operationer ved FAK (GENOPSLAG)


Sagsbehandler og taktiklærer ved Center for Landmilitære Operationer ved FAK (GENOPSLAG)

Har du en stærk taktisk forståelse, stærke analytiske evner og den mentale spændvidde til aktivt at bidrage til udviklingen af dansk doktrin indenfor det landmilitære domæne, kombineret med lysten og evnen til at undervise studerende ved Center for Landmilitære Operationer (CLO), så er denne stilling måske noget for dig?
Om os
CLO udgør det landmilitære element under Institut for Militære Operationer (IMO). CLO består af 30 officerer, der arbejder i fire elementer, der dækker taktikuddannelsen fra deling op til korpsniveauet. Arbejdet i CLO er præget af en vekselvirkning mellem forskning (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

CLO tilbyder nogle af forsvarets mest moderne og målrettede uddannelser med et højt fagligt indhold. CLO spiller igennem vores uddannelser en afgørende rolle i prægningen af hærens kommende førere lige fra delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer til fremtidige chefer i hæren.

CLO har ambitioner om at øge vores bidrag til forskning og udvikling (FOU) indenfor det landmilitære domæne. Vi har derfor fra starten af 2019 oprettet et selvstændigt element, der skal have fokus på netop FOU. Elementet består af to majorer, en kaptajn og en Ph.D-studerende.
Om stillingen
Du skal være sagsbehandler og taktiklærer ved dette nye FOU-element, hvor du skal bidrage til CLO FOU på det landmilitære domæne. Du skal også forvente at skulle undervise vores studerende i perioder, hvor der er behov for dette.

Du vil som sagsbehandler skulle deltage i udviklingen af både den nationale og NATO doktrin. Du skal nationalt bidrage til udviklingen af blandt andet Bataljonskampgruppen, Taktisk Ordbog, Kompendium for Planlægningsdata samt deling- og underafdelingsdoktrin. Du skal deltage i denne udvikling i tæt samarbejde med resten af CLO, øvrige centre og institutter ved Forsvarsakademiet, hæren samt NATO. Dertil kan du forvente at skulle bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af FAK og bidrage til den operative opdatering af hærens nøglepersonel indenfor det doktrinære felt.
Om dig
Du er kaptajn og har en operativ baggrund i hæren samt har indgående kendskab til de lavere taktiske niveauer op til brigadeniveauet. Du har gerne erfaring fra tidligere tjeneste som underafdelingschef, erfaring med at arbejde i operative bataljons- eller brigadestabe gerne i et internationalt miljø fra udsendelser eller udstationering. Du har vist dig som en handlekraftig og analytisk stærk officer, der kan indgå i et motiverende og engageret arbejds- og læringsmiljø.

Vi ser gerne, at du tidligere har arbejdet med studie- og udvikling og/eller forskning. Du skal endvidere have en god portion skriftlighed, dvs. besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt skriftligt på både dansk og engelsk som en del af dit bidrag til forskning herunder doktrinudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Thomas Nyholm Jørgensen på tlf.: 20 93 97 78.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Tiltrædelse er snarest muligt og vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent