Søværnet 04

Skibschef til DIANA-klassen i division 31 (GENOPSLAG)


Skibschef til DIANA-klassen i division 31 (GENOPSLAG)

Er du en meget erfaren vagtchef, en dygtig navigatør, en dygtig sømand samt besidder du solide lederevner, gerne med erfaring fra JOC/NMOC og/eller taktisk erfaring?
Er du klar til et job, hvor det er dine lederevner der kommer i fokus?

Så har du her muligheden for et job med en skemalagt sejladsplan, der med garanti vil udvikle dig personligt og som leder.
Om os
DIANA-Klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra National Maritime Operations Center (NMOC). Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Vi har en meget bred opgaveportefølje der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Som skibschef er du direkte ansvarlig for enhedens opgaveløsning og besætningen på 11 mand, herunder en næstkommanderende med rang af seniorsergent.
Du repræsenterer chefen for 3. Eskadre i din opgaveløsning og overfor NMOC og i sidste ende repræsenterer du Søværnet og Forsvaret i din myndighedsudøvelse til søs.

Som chef for et af Søværnets patruljefartøjer forventes du at være allestedsnærværende og du kan ikke altid forvente, at en arbejdsuge kan afgrænses til 37 timer, specielt ikke under sejlende tjeneste.

Du skal under rådslagning med din skibsledelse træffe alle beslutninger og føre kontrol med, at de bliver ført ud i livet.

Du bærer det administrative ansvar for, at enheden som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede myndigheder.

Da stillingen er styringsinteressant forventer vi, at du bliver i stillingen i 2-4 år, hvorefter du søger videre i din karrierer.
Om dig
Det er et krav, at du har gennemgået OGU og er udnævnt til premierløjtnant af taktisk linje.
Endvidere skal du have en solid erfaring som vagtchef i andre af søværnets enheder.
Du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.

Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med DIANA-Klassen som næstkommanderende, ligesom det kan være en fordel hvis du har erfaring fra JOC/NMOC

Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har gennemgået TOK eller dele heraf.

Det kan være rutinepræget at indgå i et beredskab i længere perioder, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.
Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og gerne delegerer opgaver, men samtidigt har karisma til at sætte dig igennem og viser vejen når det gælder.

Såfremt du ikke har gjort tjeneste som chef i DIANA-kl., skal du desuden kunne forhåndsgodkendes af Chefen for Søværnskommandoen som skibschef i DIANA-klassen, samt, efter et chefelev forløb, bestå en chefprøve efter Chef 3. Eskadre bestemmelse, for at kunne komme i stillingen.
Sker dette mod forventning ikke, vil anden tjeneste ved 3. Eskadre på niveauet blive tilbudt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Nærmere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Division 31, KL Mads Juul Jørgensen på telefon 41 30 98 62 eller på mail: d24-k3-ch@mil.dk eller alternativt rette henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Administrative Kompetencecenter Korsør på telefon 72 85 63 30.

Fast tjenested vil være Slagelse, men DIANA-klassen har basehavn i Korsør.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 13 og 14 2019.
Stillingen er ledige til besættelse, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent