Er du vores nye Forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva?


Er du vores nye Forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva?

Brænder du for international sikkerheds- og forsvarspolitik, og kan du varetage danske interesser, når de er på spil i udlandet? Vil du repræsentere Danmark og være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i Rusland?

Hvis du har globalt udsyn, sans og interesse for dansk forsvarspolitik, og hvis du er på udkig efter nye udfordringer og trives med en stor grad af selvstændighed, så kan du nu søge stillingen som forsvarsattaché i Rusland.
Om os
Forsvarsministeriet udsender forsvarsattachéer til Udenrigsministeriets repræsentationer. Til håndtering af Danmarks strategiske relationer og samarbejde med Rusland på forsvarsområdet, har Danmark en forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva med en sideakkreditering til Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Uzbekistan og Turkmenistan. Stillingen forventes besat fra den 1. januar 2020.

Ambassaden i Moskva består af såvel udsendte som lokalt ansatte medarbejdere. Forsvarsattachéen skal i samarbejde med ambassadens øvrige stab, særligt den politiske afdeling og handelsafdelingen, følge udviklingen om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål samt spørgsmål af interesse for danske virksomheders eksportmuligheder.

Herudover indgår forsvarsattachéen i en række internationale samarbejdsfora i regi af de baltiske, nordiske og nordeuropæiske lande samt i NATO-regi.
Om stillingen
Hovedopgaven er at holde Forsvarsministeriet og Forsvarets myndigheder orienteret om sikkerheds- og forsvarspolitiske udviklinger i regionen med fokus på Ruslands forhold til landene i regionen samt Ruslands forhold til USA.

En væsentlig arbejdsopgave er at indsamle information om forsvarspolitiske og forsvarsrelaterede emner i Rusland, herunder bl.a. Ruslands forhold til nabolandene, samt levere målrettede, skarpe analyser herom til særligt Forsvarsministeriet og dets underliggende myndigheder.

Du skal herudover rådgive den danske ambassadør i Moskva om forsvarspolitiske og fagmilitære spørgsmål samt indgå i ambassadens daglige opgavevaretagelse. Dette kan også indebære områder, som ikke normalt ligger inden for en officers opgaveportefølje.

Du skal desuden virke som bindeled mellem Forsvarsministeriet og Ruslands forsvarsministerium samt mellem Forsvaret og russiske militære myndigheder. Du vil tillige være ansvarlig for Danmarks samarbejde med Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Uzbekistan og Turkmenistan inden for de tilsvarende områder.
Om dig
Vi forventer, at du har interesse for og kendskab til økonomiske og forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold i Rusland. Du har indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, herunder til dansk forsvar.

Du har bredt kendskab til international politik og samarbejdet inden for relevante internationale organisationer og gerne med erfaring fra internationalt samarbejde inden for sikkerheds- og forsvarspolitik. Det vil desuden være en fordel, hvis du har departemental erfaring.

Du har gennemført VUT II for militære ledere (eller tilsvarende) og har erfaring fra chefniveauet. Du har stærke kommunikationsevner på dansk og engelsk og gerne kendskab til russisk og tysk.

Det er afgørende, at du er særdeles god til at samarbejde og skabe forbindelser mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere også blandt folk med forskellige uddannelsesmæssige, politiske og kulturelle baggrunde.

Du har gode analytiske evner og kan hurtigt skabe overblik over nye sagsområder. Du er god til at kommunikere og kan sammenfatte og videreformidle komplekse problemstillinger. Det forventes endvidere, at du er fleksibel og kan levere bidrag til bl.a. hjemlige beslutningsprocesser med kort varsel.

Personligt er du initiativrig, udadvendt og kan tilpasse dig sociale og kulturelle forhold i et andet samfund og kan begå dig i diplomatiet.

Du har et veludviklet helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem dit virke formår at omsætte, hvor det måtte være relevant, i samarbejde med Forsvarsministeriet, koncernens styrelser og ambassaden i Moskva.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg efter kvalifikationer
samt evt. ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.

Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38. Der tillægges midlertidig højere grad som brigadegeneral/flotilleadmiral så længe stillingen bestrides.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser, oppebære udetillæg efter Udenrigsministeriets udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Derudover skal du bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet, Forsvarets fysiske test samt kunne helbredsgodkendes.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende forsvarsattaché for Moskva, Flotilleadmiral Lars Jørgen Jensen på e-mail: lajoje@um.dk, tlf: +7 (926) 641 63 52 eller Forsvarsministeriets Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik, kontorchef Joachim Finkielman, tlf. +45 72 81 01 40.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 72 81 91 24.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link.
CV på engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe disse til en evt. samtale. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2020.

Akkreditering og overleveringsbesøg forventes inden tiltrædelse.
Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019.
Vi forventer at holde samtaler uge 15/16.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent