Kontorfuldmægtig til Værnepligtssektionen


Udadvendt og detaljeorienteret medarbejder med interesse i værnepligtsforhold søges

Hvis du kan lide at arbejde med mange typer af opgaver, kan håndtere drift og planlægning i tæt samarbejde med dine kollegaer, og samtidig har flair for udvikling, så er det nu, du skal til tasterne.
Om os
I Værnepligtssektionen hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse udfører vi sagsbehandling og forvaltning af værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår med baggrund i lovgivningen på området. Det vil sige, at vi blandt andet indkalder til sessionsbehandling på Forsvarets Dag og til værnepligtstjeneste samt sagsbehandler ansøgninger om udsættelse m.v.

Vores sektion består af dedikerede medarbejdere med meget forskellig baggrund og faglighed. Vi er to elementer med i alt 15 medarbejdere i Ballerup samt 50 medarbejdere fordelt på fem rekrutteringscentre i hhv. Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning og Aalborg. Der er et meget tæt samarbejde elementerne imellem. Den ledige stilling er i Ballerup.

Vi har en uformel omgangstone og arbejder under devisen ”frihed under ansvar”.
Om stillingen
Som vores nye kollega kommer du, alt efter dine kvalifikationer, til at arbejde med flere typer af sager vedrørende værnepligtsforhold.

De primære arbejdsopgaver vil blandt andet være planlægning i forbindelse med indkaldelse til Forsvarets Dag, koordination af masseudsendelse af breve, bestilling af lodnumre til session, sagsbehandling af ansøgninger fra udenlandske statsborgere, behandling af sager om udelukkelse fra værnepligtstjeneste med baggrund i Værnepligtslovens § 4, varetagelse af sekretærfunktioner samt behandling af borgerhenvendelser på skrift og pr. telefon.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er god mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling, og hvor du i høj grad har mulighed for at påvirke din hverdag.

Det er en arbejdsplads fokus på resultater og udvikling, og der er rig mulighed for at bruge og udvikle dine sagsbehandlingsmæssige kompetencer.

Der vil være perioder hvor der er stor aktivitet, og andre hvor der er bedre tid til fordybelse.
Stillingen er på 37 timer inkl. frokostpause.
Om dig
Du har en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration eller tilsvarende. Det er en fordel, hvis din uddannelse er suppleret med relevante kompetencegivende fag fra Akademiuddannelsen, og at du har praktisk erfaring med sagsbehandlingsopgaver på kontorfuldmægtigniveau.

Yderligere vil det være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med offentlig forvaltning, herunder har gennemført sagsbehandling inden for rammerne af gældende lovgivning på værnepligtsområdet.

Som person er du udadvendt, positiv og serviceminded med fokus på håndtering af henvendelser (primært borgere mellem 17 og 32 år).

Du er god til at tage initiativ og sætter en ære i, at dine arbejdsopgaver udføres med kvalitet og til tiden i forhold til de krav, lovgivningen på området stiller.

For at trives i sektionen, er det vigtigt, at du trives i et dynamisk miljø, hvor man hver især tager ansvar for at nå det fælles mål, og at du ser vigtigheden i, at vi spiller hinanden gode.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 sats 1 som kontorfuldmægtig. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Henrik Damgaard Lassen på telefon 3266 5286.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 7281 9170.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som uddannelsesbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 15.

Stillingen er ledig pr. 1. august 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

07.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent