Hæren 06

Operationsofficer ved stab 2. Brigade GENOPSLAG


Operationsofficer ved stab 2. Brigade

Ønsker du et job med frihed under ansvar, spændende og afvekslende opgaver, så har vi jobbet til dig som operationsofficer ved stab 2. Brigade.
Om os
Operationssektionen har mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag med aktiviteter i både ind- og udland. Men til trods for en meget alsidig hverdag er det afgørende for os, at vi formår at skabe balance i arbejdsliv og privatliv. Vi tror på, at tillid og frihed er centrale elementer i medarbejderens udvikling og jobtilfredshed og derfor vil der naturligvis også blive stillet fjernarbejdsplads til rådighed med mulighed for at arbejde hjemmefra. Desuden er vi overbevist om, at vi ved at investere i den enkelte medarbejder - gennem kurser og anden udvikling - gavner både medarbejderen, sektionen og forsvaret som helhed.

2. Brigade uddanner kapacitetsenheder til Reaktions- og Bataljonskampgrupper. 2. Brigade uddanner desuden HBU samt gennemfører uddannelse til både internationale og nationale operationer. Brigadestabens opgaver er mange, spændende og mangfoldige. 2. Brigades stab træner derudover løbende til opstilling af et brigadehovedkvarter, hvori der er decideret operativ rolle for stabsmedlemmerne.

Operationssektionen (G3) består af sektionschefen (M331), fem kaptajner, en militærjurist, en seniorsergent og en oversergent. G3 er det udførende led i hovedparten af brigadens øvelses- og uddannelsesaktiviteter. På baggrund af direktiver og planer udarbejdet af brigadens operationsplanlægnings- og uddannelsessektion (G5 og G7), omsætter G3 disse planer til udfordrende øvelsesaktiviteter for brigadens enheder. Disse aktiviteter omfatter stabs- og signaløvelser, studieperioder, skydeperioder og feltøvelser i ind- og udland.
Sektionens opgaver falder hovedsageligt indenfor to områder: Drift af brigadens operationscenter og øvelses- og uddannelsesplanlægning. Operationscenteret kan bestå af op til ca. 20 medarbejdere, herfra repræsentanter fra fx flyvevåbnet og forbindelsespersonel fra naboenheder og foresatte myndigheder. Fra operationscenteret føres brigadens indsatte enheder.
Om stillingen
Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Som operationsofficer vil du få en bred portefølje af opgaver.
Du vil blive projektansvarlig for en eller flere af brigadens uddannelsesaktiviteter for vores dispositionsenheder. Denne opgave omfatter al planlægning, koordination, gennemførelse og opfølgning.
Du vil - når brigaden er på feltfod - varetage funktionerne battle captain og operationsofficer i operationscenteret på lige fod med din kollega i operationssektionen.

Der er rig mulighed for at boltre sig indenfor doktrin, taktik og operationer i funktionen. For den rette kandidat er der mulighed for at læse VUK-brigade, OFU og/eller MMS ved siden af havende tjeneste, og løbende bringe den tillærte viden i spil og anvendelse.
Om dig
Du er officer fra Hæren og har gennemført VUT-I/L eller VUK-bataljon, og gerne VUK-brigade. Det er ønskeligt at du har været kompagni- eller eskadronchef i en kampunderafdeling eller har erfaring fra bataljonsniveauet - gerne operations- eller efterretningsrelateret. Alternativt er du en erfaren PL med ambitioner om at gennemføre BTN og BDE modul på uddannelseskontrakt.

Du er analytisk stærk, initiativrig, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og ansvar. Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen. Du er velfunderet i taktik og operative overvejelser og du er indstillet på at arbejde målrettet med komplekse opgaver i takt med brigadens rytme.

Vi forventer, at du har missionserfaring.

Du skal kunne formulere dig korrekt på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt, ligesom du er præsentations- og undervisningsvant.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et tillæg. Fjernarbejdsplads stilles til rådighed og hjemmearbejdsdage er en naturlig del af varetagelsen af tjenesten i brigadestaben.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningsfristen er 07. april 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 15, eventuelt via VTC.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for operationssektionen, major Thomas Block Hansen, tlf. 7283 3031.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Ole Johnny Frederiksen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5150.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opkla-ringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.
Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opga-ver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som inter-nationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.04.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent