MARITIMT ORIENTERET STABSOFFICER TIL MATERIEL OG LOGISTISK BEREDSKAB VED J4 I ARKTISK KOMMANDO


MARITIMT ORIENTERET STABSOFFICER TIL MATERIEL OG LOGISTISK BEREDSKAB VED J4 I ARKTISK KOMMANDO

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som stabsofficer i J4 ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som stabsofficer ved J4 i Nuuk er dine opgaver mangfoldige, idet sektionen spænder over en lang række opgaver med relation til den materielle og logistiske verden. S indeholder både operative og materielfaglige opgaver. På den operative side er opgaven blandt andet at monitere og følge beredskabet ved enheder under Arktisk Kommando samt iværksætte og følge op på korrigerende tiltag i samarbejde med relevante myndigheder og styrelser i Forsvaret. Stillingen har tyngde på det maritime område, men dækker også bredere. Sammen med en tilsvarende stilling med fokus på det luft- og landmilitære område, dækkes det samlede, fortrinsvis materielle og logistiske, beredskab ved Arktisk Kommando.

En stor del af J4 opgaver dækker også myndighedsopgaver på det materielfaglige og logistiske område. Du vil derfor blandt andet skulle varetage behandling og udvikling af materielforslag, høringer og nye bestemmelser med den dertil hørende dialog med brugere, relevante stabe og myndigheder. Opgaven her er fortrinsvis, at der for brugerne skabes optimale løsninger og vilkår for den operative opgaveløsning, som tillige tilgodeser de tekniske, sikkerhedsmæssige og forvaltningsmæssige krav. Der er i stillingen også opgaver med at bidrage til planer og handlingsprogram for den faglige tjeneste indenfor Arktisk Kommandos ansvarsområde.

Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen. Herunder må du i et begrænset omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet. Du vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (M321), helst med teknisk og/eller logistisk baggrund og gerne med erfaring med stabstjeneste i forbindelse med tjeneste ved NIV I, II III. Tidligere tjeneste i det arktiske område vil også være en fordel.

Fra din tidligere tjeneste kender du detaljens betydning i opgaveløsningen, ligesom du har en god portion praktisk erfaring såvel med ledelse som med sagsbehandling. Som person er du selvstændig og struktureret og ved desuden, at relationer skaber resultater. Det er et krav, at du kan bevare overblikket i pressede situationer, da indgår i en operativ stab, som løser daglige driftsbetonede samtidig med mere komplekse opgaver. Du skal derfor kunne trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til ofte er i centrum samtidig med, at den operative opgave kræver prioritet. Du skal kunne kommunikere tydeligt, og du må gerne have ambitioner om egen udvikling, hvor du vil blive støttet af kommandoens chefer og øvrige medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Særlige grønlandske vilkår
Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.
Du kan medbringe din eventuelle samlever og børn, og der er mange, gode beskæftigelsesmuligheder.
Nuuk er en moderne hovedstad med mange kulturelle tilbud, god bustransport og et rigt foreningsliv.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 29. marts 2019. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 13. Samtalerne vil blive gennemført via VTC eller Skype.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2019 eller snarest derefter, men gerne før.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte AKO CH J4, orlogskaptajn Søren Halkier Christensen, FKO-A-CHJ4@MIL.DK, tlf. +299 364040 eller evt. mobil +299 499323.

Du kan kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold. Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud), så klokken 12 i Danmark er kl. 8 om morgen i Grønland.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår generelt, kan du kontakte HR-Konsulent Ole Johnny Frederiksen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: +45 3266 5150.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.
Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Arktisk Kommando er i færd med at implementere anbefalingerne fra regeringens Arktis-analyse, hvilket bl.a. indebærer, at kommandoen får tilgang af nye kapaciteter, herunder satellitovervågning, fregatter, øget tilstedeværelse med fly, moderne kommando- og kontrolsystemer samt en øget bemanding. Kommandoen skal endvidere stå i spidsen for oprettelsen af en frivilligorganisation i Grønland. Samtidig sker der for tiden en markant sikkerhedspolitisk og militær udvikling i det arktiske område, hvilket i høj grad påvirker Arktisk Kommando. Dagligdagen i kommandoen er præget af højt beredskab, mange operative opgaver, dynamisk opgaveløsning og et tæt samarbejde med bl.a. amerikanske og canadiske styrker.
Kommandoens operationer ledes fra et døgnbemandet operationscenter i Nuuk. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i nabolandene til Grønland og Færøerne, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Bemandingen vil stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har personel og enheder fordelt over fem tidszoner.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Bemandingen vil stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har personel og enheder fordelt over fem tidszoner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent