Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)


Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)

Har du lyst til at være med til at udfolde FPS ambition om at være statens bedste HR-organisation? Er styring, koordination, kommunikation og samarbejde blandt dine stærke sider, og har du lyst til spændende ledelsesmæssige udfordringer, så er stillingen som chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse måske noget for dig. Stillingen bliver ledig til besættelse den 1. april 2019.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse er ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvarsministeriets Koncernen. Vi er en styrelse under Forsvarsministeriet, hvor bl.a. Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret også hører til. Vi yder bl.a. HR-rådgivning til chefer og ledere, rekrutterer til Forsvarets uddannelser og faciliterer bemandingen af myndigheder og enheder under Forsvarsministeriets område.
Om stillingen
Ledelsessekretariatet består af tre sektioner; Styring og kommunikation, Personale samt Driftstøtte, i alt ca.40 medarbejdere. Sekretariatet tager sig af den overordnede koordination af Personalestyrelsens sager, kommunikation og stabsstøtte. Herudover er en række opgaver i forhold til Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation, fx Samarbejdsudvalg, intern personalehåndtering, IT-driftstøtte og journalisering samt styrelsens sikkerhedsforanstaltninger forankret i Ledelsessekretariatet.

Der er tale om en krævende stilling med et bredt arbejdsområde og et stort koordinationsansvar på tværs i Personalestyrelsen og i forhold til ministerområdet. Du deltager i direktionsmøderne og er i den forbindelse ansvarlig for mødernes forberedelse og afvikling. Du refererer til vicedirektøren i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om dig
Det er en forudsætning, at du har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere (eller tilsvarende) eller besidder en relevant kandidatuddannelse og ledelseserfaring – gerne af medarbejdere med forskellig faglighed og baggrund. Har du tidligere siddet i en funktion i et ledelsessekretariat, vil dette være en fordel.

Vi forventer, at du:
• Har særdeles gode evner i forhold til at skabe resultater, styring, planlægning og tilrettelæggelse.
• Er en nærværende og motiverende leder.
• Kan navigere i et bredt spænd af opgaveområder.
• Har blik for organisationens behov for service og understøtter disse.
• Har gode samarbejdsevner og er helhedsorienteret i opgaveløsningen.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets Personalestyrelse og det øvrige ministerområde. Derudover bør du have en god dømmekraft og ikke mindst flair for og erfaring med at kommunikere målrettet og klart i både skrift og tale.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er i Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Peter Wass på telefon 2032 2391. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Nezi Olgun på telefon 3266 5792.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 15.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent