Faglærer på data-området ved Air Control Wing Uddannelsessektion


Faglærer på data-området ved Air Control Wing Uddannelsessektion

Vil du være med til at uddanne fremtidens teknikere i Air Control Wing (ACW). Kan du træne mennesket bag teknikken, og har lyst til et job hvor udvikling af dig selv og andre er i fokus. Så er jobbet som faglærer DATA lige noget for dig.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

ACW uddannelsessektion Teknisk Træning (SET) planlægger og afvikler kurser for wingens teknikere indenfor for specialeområderne, radartekniker, kommunikationstekniker, datatekniker og GSE tekniker. Vi beskæftiger os primært med styrkeproduktion og efteruddannelse af de faglærte soldater, som drifter og vedligeholder det tekniske udstyr i ACW, men vi bidrager også til at skabe større systemforståelse blandt brugere og operatører.

Vi er et element på 5 medarbejdere med stort fokus på løbende udvikling og tilpasning af vores produkter, herunder også den pædagogiske udvikling af vores instruktører. Udover traditionel undervisning arbejder vi aktivt med at indføre metoder som mentorordning og elektronisk undervisning til at skabe læring og formidling.
I SET har vi en uformel tone og lægger stor vægt på rummelighed og gode relationer – internt i elementet såvel som til vores kunder.
Om stillingen
Som faglærer indenfor DATA området vil din kerneopgave være at tilsikre, at SET til stadighed kan udbyde relevant undervisning for wingens datateknikere. Du vil komme til at virke som instruktør, kursusleder og arbejde med udvikling af nye kurser.

Som instruktør vil du komme til at undervise på et eller flere kurser, afhængig af de erfaringer du bringer med dig. På sigt forventes det, at du vil overtage det meste af instruktørvirket på dataområdet.

Som kursusleder er du ansvarlig for planlægning, koordination og facilitering af kurser. Herunder vil du varetage praktiske forhold ved kursus, koordinere med eksterne instruktører, opdatere uddannelsesdokumentation, og foretage evaluering og opfølgning på kursusvirksomhed.

Du vil ligeledes komme til at arbejde med udvikling af nyt uddannelsesmateriale og kurser indenfor de områder i ACW, som endnu ikke er dækket ind. Det drejer sig eksempelvis om kurser i relation Taktiske Data Link systemer (Link16, JREAP, LINK11A/B, Link 1) og udvikling af mentoroplæring indenfor MASE/MICE, CSI, ICC og MIP
Om dig
Du er oversergent eller sergent der er vurderet egnet til højere niveau og har en faglig uddannelse som elektronikmekaniker, IT faglig uddannelse eller tilsvarende.

Det forventes at du kan godkendes til klassifikationsgraden HEM og kan godkendes til internationale operationer.

Det vil blive vægtet højt, men ikke et ufravigeligt krav, at du har ACW baggrund, herunder viden, færdigheder og kompetencer fra arbejde med ACW systemer, som du kan bringe i spil i dit virke som underviser.

Instruktørerfaring og formidlingsevner på skrift og tale vil ligeledes blive vægtet meget højt.

Det er endvidere ønskeligt at du har erfaring med projektledelse, da udvikling af nye uddannelser vil foregå i projektrammer i tæt samarbejde med ACW Logistikafdeling.

Som menneske forventes det, at du har en åben og ærlig tilgang til dig selv og verden. Du er villig til at til at udvikle dig i takt med de behov der opstår, være konstruktiv og er parat til at arbejde selvstændigt og opsøgende. Gensidig loyalitet er en naturlig del af at arbejde i SET.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du skal være meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger vedrørende stillingen:

Hvis du vi vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte leder SET, seniorsergent Michael Nielsen på mail: ACW-SET-004@MIL.DK eller telefon: 728 45151.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 24. april 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Ansættelse: 1. juni 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent