Hæren 06

Logistikofficer til COMMAND SUPPORT BATTALION


Logistikofficer til COMMAND SUPPORT BATTALION

Brænder du for logistik og kan du håndtere logistiske udfordringer på tværs af landegrænser? Så tilbyder vi en stilling som logistikofficer til ”Command Support Battalion”, der skal støtte Headquarters Multinational Division North (HQ MNDN) i Karup og Adazi (Letland).
Om os
Til støtte for MNDN har Føringsstøtteregimentet (FSR) oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBN består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig, herunder opgaver som nationalt støtteelement (NSE). Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn vil være placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som Adazi til direkte støtte af hovedkvarteret.

Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia og være direkte foresat for en baltisk logistikofficer, placeret i Adazi, og en dansk logistikbefalingsmand, som vil være placeret i Danmark. Dit centrale ansvar er at samle de logistiske elementer i CSBn til ét solidt virkende og fleksibelt logistisk team.
Om stillingen
Som logistikofficer vil du være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af logistisk støtte til MNDN og CSBn aktiviteter og operative opgaver, herunder være CSBn logistiske kontaktperson i forhold til foresatte danske myndigheder, det administrative fællesskab samt JMTO. Du vil være logistisk kontaktperson overfor stab HQ MNDN, og sammen med dit team være ansvarlig for håndtering af alle logistiske forhold.

I forbindelse med øvelser og deployeringer vil du være ansvarlig for, at den operative logistik understøtter CSBn indsættelse. Du vil herunder være ansvarlig for koordinationen af adgang til puljemateriel fra materielbærende enheder ved FSR i forbindelse med CSBn aktiviteter og opgaver.

Du vil indgå i den logistiske uddannelse ved CSBn underlagte enheder og i resten af staben. Du vil ligeledes være CSBn primære sagsbehandler på alle områder inden for logistik, men du forventes også at kunne påtage dig sagsbehandling af mere generelle problemstillinger herunder indgå som projektofficer på lige fod med de øvrige officerer i staben.

Du må forvente rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i koordinationsfora, dels i forbindelse med øvelsesaktivitet samt kontaktbesøg i Adazi.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L eller VUK. Alternativt premierløjtnant som har gennemført eller har potentialet til at blive optaget på VUK BTN.

Du har en baggrund som næstkommanderende eller chef i et kompagni, hvorigennem du har erfaring med logistikkens understøttelse af den operative opgave og de afledte udfordringer. Du har erfaring med stabsarbejde, og er i stand til at levere skriftlige produkter af kontinuerlig høj kvalitet. Du forventes at have gode engelsk-kundskaber og kan formulere dig let forståeligt både skriftligt og mundtligt.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring med logistik i et internationalt miljø, enten i forbindelse med øvelsesaktivitet eller udsendelse til internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til "Hemmeligt" og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte stabschefen for CSBn, MJ M.K. Madsen på telefon 72 82 64 10/41946288, emali: tgr-cb-cos@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 3266 5150.

Ansøgningsfristen er 24. marts 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

04.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent