Missionplanner

(Genopslag) Sagsbehandler til Kapacitetscenter Ingeniørmateriel ved Kampstøtte/KALA/FMI.


Sagsbehandler til Kapacitetscenter Ingeniørmateriel ved Kampstøtte/FMI

Har du mod, lyst og evner til at sikre driften af elektronikdelen (herunder ECM) på forsvarets nye MASTIFF III køretøjer?
Trives du indenfor den materielfaglige verden, og vil du være med til at optimere den daglige materieldrift?
Så er dette job måske noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Ingeniørmateriel søger en teknisk sagsbehandler med ansvar for elektronikdelen samt ECM på vores nye MASTIFF III kapacitet.

Kapacitetscenteret har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af anskaffelses- og modifikationsvirksomhed inden for ingeniørmateriel, ligesom vi efterfølgende er ansvarlig for drift af materielsystemerne, herunder materielsikkerhed og lagerstyring.
Kapacitetsansvaret omfatter udover ingeniørmateriel bl.a. LEOPARD 1, EOD-materiel, løftekapaciteter og CBRN-materiel.
Om stillingen
Du skal, med direkte reference til den teknisk systemansvarlige, virke som teknisk sagsbehandler på den elektroniske del af MASTIFF III – herunder ECM.

Derudover vil du blandt andet have ansvaret for at:
Koordinere og kontrollere løsning af opgaver (tekniske, anskaffelse, drift mv.) på de systemer og materielgenstande, som ligger inden for det tekniske systemområde. Herunder være bindeled til tekniske sagsbehandlere ved bl.a. IGR samt de af Forsvarets værksteder der løser opgaver for området.

Sikre for gennemførelse af måletekniske test i forbindelse med vedligeholdelse.

Udarbejde planer for systemområdets tekniske udvikling på kort og lang sigt, samt indgå i arbejdet omkring konfigurationsstyring nationalt og ændringstjenesten internationalt.

Undersøger uheld, materielskader og fejlanvendelse på platformene i samarbejde med systemansvarlig, såfremt de er relevante for FMI, samt indhente tilstrækkelig information til fyldestgørende sagsbehandling.

Tilsikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig for brugerne af systemområdet.

Deltage i Workgroup ved vores militære samarbejdspartner i England og sikre, at vores systemer kontinuertligt er i samme konfiguration.

Der vil være en del rejseaktivitet forbundet ved stillingen - indenlands til Ingeniørregimentet og udenlands ved deltagelse i f.eks. møder og kurser hos leverandører og ved militære samarbejdspartnere.
Om dig
Du er faglært elektronikmekaniker/elektrikker eller have tilsvarende erfaring oparbejdet gennem års arbejde med Forsvarets operative materiel.

Du har en særdeles god forståelse for elektronik og vil kunne finde glæde i at arbejde med elektroniske systemer, herunder ECM. FMI sikrer den efterfølgende kompetence udvikling indenfor respektive systemer.

Du har stor faglig og teknisk forståelse og har blik for såvel det hele billede som for detaljerne.

Erfaring fra tidligere tjeneste som sektionsfører eller faggruppeleder ved værkstedsniveau I / II kan være en fordel. Erfaring indenfor sagsbehandling ved tjenestegrenscenter/kursussektioner ses også som en fordel.

Du er god til at kommunikere, og kan formulere dig på skrift og tale, såvel på dansk som på engelsk.
Engelsk 3-3-3-3.

Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med DeMars (materiel og vedligeholdelse) vil være en stor fordel.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, ligesom du kan indgå i et effektivt teamwork med andre samt kan vejlede og sparre med sektionens øvrige medarbejdere. Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver.

Godkendelse til HEM er en forudsætning for at besidde stillingen.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for chefkonsulent Louise Birkild, chef for Ingeniørsektionen tlf. 728 14911eller systemansvarlig på MASTIFF Mads Dam tlf. 41328890.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs202@mil.dk eller på telefon nr. 7281 9133.

Ansøgningsfrist er dato 17. februar og samtaler forventes afholdt 8/9.

Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe, sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

01.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent