Almen sergent Hæren 1

Gruppeføre forsyning hos 1. panserinfanterikompagniet ved Gardehusarregimentet


Gruppeføre forsyning hos 1. panserinfanterikompagniet ved Gardehusarregimentet

Arbejder du systematisk, tænker logisk og er du god til at samarbejde? Brænder du for tjenesten i en operativ enhed, så er stillingen som gruppefører forsyning lige noget for dig.
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Fra 2019 vil kompagniet bestå af tre delinger udrustet med CV90 samt en kommandodeling.

Endvidere vil implementeringen af Hærens taktiske kommunikationssystem henover 2019 præge kompagniets uddannelse.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7, 12 og eFP 1.

Kompagniet har siden sidste udsendelse, bygget videre på de erfaringer og den faglige viden, som udsprang af træningen i Estland, og lægger vægt på at fortsætte denne udvikling.

Det er planen, at kompagniet skal udsendes til Estland i 2. halvår 2020.

Kompagniet lægger vægt på udvikling og læring for enkeltmand, gruppe, deling og kompagni.

Vi opfatter det at være professionelle som viljen til altid at ville forbedre sig, samt at lære af det man gennemgår.

For den enkelte soldat skal der være plads til både personlig og faglig udvikling, herunder at man som enkeltmand, optræder som en del af en professionel enhed og udviser stolthed heraf.
Om stillingen
Du skal virke som gruppefører i en forsyningssektion ved en underafdeling.

Du skal have god flair for IT, samt holde dig ajour med nye kurser og uddannelse, som tilhører ikke bare dig selv, men alle i sektionen.

Som sektionsførerens stedfortræder skal du assistere denne i f.m. forvaltningen af kompagniets materiel herunder at bestillinger, REP. ombyt og mønstring mm. gennemføres jf. gældende bestemmelser og terminer.

Du skal være med til at fastholde og udvikle det høje faglige niveau i forsyningssektionen og kommandodelingen, således at sektionen og delingen med kort varsel vil kunne indsættes i en international mission.

Under feltforhold indgår forsyningssektionen i rammen af kommandodelingen i kompagniets Kommandostation(KSN)-område og bidrager her til vagttjeneste, nærsikring og nærforsvar samt drift af KSN på lige fod med resten af delingen.

Fra samme KSN varetages kompagniet forsyningstjeneste under kommando af sektions- og/eller gruppeføreren.
Om dig
Du er udnævnt sergent, eller overkonstabel, og skal have forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Er du ikke udnævnt sergent, skal du være vurderet egnet til GSU, samt være klar til at indgå en uddannelsesaftale.

Du har relevant infanterierfaring og gerne som forsyner i en SRS eller HRU enhed.


Du besidder de faglige færdigheder der er nødvendige for at beherske din funktion.

Du tager ansvar for dig selv og dine kollegaer, du erkender at du som kompagniets forsyningsbefalingsmand har et ledelsesansvars for dig selv og dine nærmeste kolleger.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Derudover er du villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.

Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enheden opgaver.

Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og re-sten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.

Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Som person har du en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du går forrest i løsning af opgaver og kommer med konstruktive løsningsforslag til problemer.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.

Du sikrer at opgaveløsningen holdes på sporet, opnår de ønskede resultater og vurderer løbende, om opgaveløsningen stemmer overens med det planlagte, og foretager de nødvendige justeringer.

Det er en fordel, hvis du har, DEMARS FA Grunduddannelse, DEMARS FA Myndighedsbeholdning eller/og DEMARS FA PM Rekvirent.

Ligeledes hvis du har kursus i administrative forhold vedrørende puljekøretøjer, kørekort kategori B og C samt CE.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand, har signaluddannelse II og III samt HF152 omskoling eller relevant infanterierfaring samt udsendelseserfaring.

Vi ser gerne, at du har erfaring som gruppefører i en kommandodeling i et infanterikompagni, så du derved har en god forståelse for det operative virke ved en kampunderafdeling.

Dette vægtes forud for de administrative kvalifikationer, som det vil være muligt at blive uddannet i.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en dygtig konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 1/I/GHR kaptajn Mads Fogh Rasmussen på telefon 2566 4820 eller mail: ghr-1b-100a@mil.dkDK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

28.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent