Sagsbehandler til J6 sektionen ved Forsvarskommandoen


Sagsbehandler til J6 sektionen ved Forsvarskommandoen

Har du en operativ baggrund med god teknisk forståelse eller omvendt, og kan du håndtere planlægning og gennemførelse af operativt stabsarbejde, styrkeindsættelser og sagsbehandle på højt niveau. Så har du muligheden for at blive udfordret, udviklet og blive en del af et hold, der arbejder med kommunikations- og informationssystemer på Forsvarets højeste styringsniveau, ved Forsvarskommandoen, Operationsstaben i Karup.
Om os
Stillingen indgår i Operationsstaben ved Forsvarskommandoen (FKO) i Karup. J6 består af to underliggende Kommunikationscentre: Kommunikationscenter Vest i Karup og Kommunikationscenter Øst i Købehavn.

J6 CIS sektionen i Karup er delt op i tre hovedelementer, Indsættelseselementet, Projekt- og Planlægningselementet, samt kommunikationscentrene Vest og Øst.
Indsættelseselementet har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og mission management af CIS i forbindelse med Forsvarets styrkeindsættelse i nationale og internationale operationer samt øvelsesvirksomhed.

Projekt- og Planlægningselementet er ansvarlig for styring, modernisering, udvikling, anskaffelse og anvendelse af operative informatik- og kommunikationssystemer i Forsvaret på operativt og strategisk niveau.

J6 varetager herudover ledelse og sagsbehandling samt forestår den praktiske sagsbehandling for signalhåndtering via Forsvarets to kommunikationscentre med den tilknyttede Flåderadio.

J6 er en kritisk kapacitet for operationsstabens opgaveløsning og J6 udgør en central rolle både internt i Operationsstaben og over for alle Forsvarets operative myndigheder.

J6 deltager i næsten alle planlægnings- og analysefora og der er behov for et godt og tæt samarbejde med øvrige sektioner, sagsbehandlere og underlagte myndigheder.

Du bliver en del af et specialiseret team, der sætter opgaven først og samarbejder om den bedste vej til målet. Det gør vi bl.a. ved at støtte hinanden i et miljø, hvor de bedste løsninger findes i fællesskab og hvor alle tager ansvar for hinanden og opgaven.
Om stillingen
Du får planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol med CIS til styrkeindsættelser som dit primære sagsområde. Du skal indgå i et tæt samarbejde med øvrige J’er i Operationsstaben, Værnskommandoerne, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, herunder Kapacitets Ansvarlig Koncernfælles Informatik og Føringsstøtteregimentet.

J6 Indsættelseselementets opgaveportefølje er dynamisk, omskiftelig og spændende, hvor den daglige berøringsflade med indsættelse af Forsvarets kapaciteter til gavn for Danmark svinger imellem planlægning og tilrettelæggelse af nye missioner, ændringer til eksisterende missioner samt daglig mission management til alle de igangværende missioner.

Stillingen omfatter operativt stabsarbejde og sagsbehandlervirke med fokus på udarbejdelse af skriftlige produkter og tværfaglig koordination med alle interessenter i hele processen. Analytiske anlæg, systematik, operativ indsigt og gode kommunikationsevner, på skrift såvel som i tale, er efterspurgte kompetencer.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har kendskab til og ikke mindst interesse for forsvarets operationer. Kendskab til Føringsstøtteregimentets operative opgaveløsning vil være en fordel, men er ikke et krav.

Du har viden om indsættelse af enheder til vands, til lands eller i luften og kan arbejde alene, både i udførelsen og ved skrivebordet.

Har du tidligere haft tjeneste i en kommando/stab, ved Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller Forsvarets Hovedværksteder vil det absolut være en fordel, men det er ikke en betingelse.

Du har erfaring i at arbejde med indsættelse af kommunikationssystemer og netværk, i daglig tale forkortet CIS. Du besidder gode samarbejdsevner og er anerkendt for din evne til at agere selvstændigt i rammen af et givent opgavesæt.
Det er en fordel, hvis du er relativt rutineret i anvendelse af KESDH (Captia) og har erfaringer med de operative analyseværktøjer fra din tidligere tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for J6 ved Værnsfælles Forsvarskommando, oberstløjtnant Alvin Anker Bang 7284 0561 /mobil 2152 4801 eller mail FKO-O-CHJ6@fiin.dk. Eller til major Lars Ringgaard Sørensen 7284 0569 / mobil 4132 0423 eller mail FKO-O-J607.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019. Samtaler gennemføres i Karup eller på VTC/Skype forventeligt uge 9.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent