Missionplanner

Assisterende sikkerhedsofficer (seniorsergent) til Forsvarets Efterretningstjeneste


Assisterende sikkerhedsofficer (seniorsergent) til Forsvarets Efterretningstjeneste

Kan du holde styr på sikkerheden, og er du sikkerhedsbevidst – også i en travl hverdag?

Er du en robust og ansvarsfuld seniorsergent, der brænder for og har lyst til at arbejde med sikkerhed, og vil du bidrage til udviklingen af den interne sikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)?
Om os
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed.

FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Stillingen er placeret i Afdelingen for militær sikkerhed, der leder og kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste inden for Forsvarsministeriets område. Du vil blive en del af et stærkt sikkerhedsfagligt miljø og vil indgå i et dynamisk og meget dedikeret team af specialister.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et dedikeret internt sikkerhedsteam bestående af både militært og civilt ansatte, hvis hverdag er præget af professionalisme, travlhed og gå-på-mod i et miljø præget af en uformel omgangstone og godt humør.

Opgaveporteføljen bærer præg af at være driftsorienteret og tilpasset en dynamisk hverdag, hvor aktuelle sikkerhedsforhold- og hændelser ofte dikterer dagen og tempoet, hvilket stiller krav til din fleksibilitet, struktur i hverdagen og en stærk faglig ballast.

Dine vigtigste opgaver i stillingen som Assisterende Sikkerhedsofficer er:

- Bidrage til udviklingen af den interne sikkerhed i FE
- Udarbejde og gennemføre sikkerheds- og awarenesskampagner
- Bidrage til risikovurdering, sikkerhedsinstruks og sikringsplan
- Behandle sikkerhedsager relateret til FE
- Behandle brud på den militære sikkerhed og andre sikkerhedsmæssige hændelser i FE
- Gennemfører sikkerhedsinstruktioner ifm. til- og afgang af medarbejdere fra FE
- Fungere som FE’s sikkerhedsofficers assistent, herunder afhængigt af behov og dine kvalifikationer varetager et eller flere delområder af den militære sikkerhedstjeneste på sikkerhedsofficerens vegne
- Udarbejde anbefalinger vedr. beredskabsforanstaltninger i FE

Du skal forvente en travl hverdag, hvor du bl.a. deltager i et tæt samarbejde med andre afdelinger og medarbejdere i FE om sikkerhedsspørgsmål. Du vil opleve stor personlig frihed til at løse opgaver, udvikle egne kompetencer og være med til at sætte dit præg på arbejdsområdet. For at udvikle dine kompetencer i stillingen komme du til at deltage i relevant efteruddannelse – både internt og eksternt, i Danmark og i udlandet.

Sikkerhedsorganisationen i FE moniterer løbende sikkerhedssituationen internt, bearbejder og vurderer informationer for at vedligeholde et opdateret og fokuseret sikkerhedsniveau i FE.
Sikkerhedsorganisationen samarbejder derfor tæt med FE’s øvrige sektorer og afdelinger.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, der enten er afklaret, eller moden til at blive afklaret til VUT-II. Det er en forudsætning, at du har gode samarbejdsevner, er metodisk stærk og kan dokumentere erfaring med relevant sikkerhedsarbejde indenfor militær sikkerhed. Erfaring med efterretningsarbejde er selvsagt en fordel, men ikke et krav. Du har f.eks. en baggrund med operativ tjeneste i Forsvarets enheder og har gennemført sikkerhedsofficerskursus. Tidligere tjeneste som sikkerhedsofficer eller anden relevant erfaring fra sikkerheds- og/eller efterretningstjeneste er meget ønskelig. Gode evner til skriftlig og mundtlig sagsfremstilling og undervisningserfaring er nødvendigt.

Det er en forudsætning, at du har dokumenteret erfaring med og forståelse for sikkerhed og et bredt kendskab til Forsvaret og den forebyggende sikkerhedstjeneste - gerne med erfaring fra internationale missioner samt vagt- og bevogtningstjeneste. Du er udadvendt af natur og har nemt ved at tale med alle uanset baggrund og stilling. Du kan samarbejde på tværs af faggrupper, organisatorisk tilhørsforhold og nationaliteter og ved, at din kreativitet og fleksibilitet hjælper dig langt i hverdagen. Endvidere skal du gerne have relevant undervisningserfaring.

Du leverer resultater af høj kvalitet på en struktureret og ansvarsfuld facon og kan formidle viden både skriftligt og mundtligt. Du bruger aktivt tilgængelige tekniske hjælpemidler og er i stand til at arbejde selvstændigt og som del af et team, hvor du er indstillet på både at lære fra dig og dele viden. Du er udviklingsorienteret og udpræget positiv med fokus på at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke positivt på din egen udvikling og enhedens mål. Du er ikke bange for at stille krav til dig selv og andre og fremstår altid som det gode eksempel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan søges og besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau, og du ansættes med en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og bestå VUT-II/ML.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen.

Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvaret fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Sådan søger du stillingen;
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget på www.fe-ddis.dk. OBS: Brug IKKE link her på siden til at søge stillingen, men gå ind på www.fe-ddis.dk og send din ansøgning samt CV senest den 27. februar 2019. Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 5006, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 10 og 11 med ansættelse fra den 1. juni 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent