Teknisk sagsbehandler ved 1. Eskadre Stab


Teknisk sagsbehandler ved 1. Eskadre Stab

1. Eskadre søger en engageret sagsbehandler til afdelingen for Operativ Virksomhed i den nye 1. Eskadre stab i Frederikshavn.
Om os
1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Operativ Virksomhed i eskadrens stab består at en chef og syv sagsbehandlere. Afdelingen varetager opgaver af operativ karakter inden for våben og elektronik, platform og fremdrivning samt operationer med støtte til eskadrens enheder. I den daglige opgaveløsning vil der blive en konstant tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens anden afdeling, eskadrens enheder, skolestrukturen, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Operativ Virksomhed står i spidsen for bl.a. udviklingen af det operative grundlag og materielopdateringer af enheder, videre implementering af Danish Operational Sea Traning (DOST) samt en generel kapacitetsudvikling til understøttelse af fremtidige opgaver for Forsvaret og Søværnet.
Om stillingen
Du er én af eskadrens tekniske sagsbehandlere for THETIS-klassen, KNUD-klassen og DANNEBROG. Du deltager i den daglige kontakt til besætningerne, hvilket giver en varieret arbejdsdag, hvor der både skal ageres med kort og lang tidshorisont.

Du er én af eskadrens tekniske sagsbehandlere på DOST området, og deltager i planlægning samt gennemførelse af træningen med eskadrens searider team. Du deltager ligeledes i sagsbehandling af operative brugerkrav samt udviklingsskitser for eskadrens enheder i tæt koordination med afdelingens sagsbehandlere for våben- og elektronik samt operationer.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed. Det er en stilling, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet både i Danmark og til Nordatlanten.

Stillingen kræver gode kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt. Du skal ligeledes være tryg ved at kommunikere på engelsk.

For at holde dig opdateret vil der med mellemrum være mulighed for at afløse i sejlende tjeneste.
Om dig
Du er uddannet officer af teknisk linje, og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), eller relevante VUK kurser for M321 niveauet. Du har erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer. Er du premierløjtnant kan du ansættes i stillingen såfremt der indgås en uddannelsesaftale.

En målrettet vilje til at udvikle din indsigt inden for områderne taktik samt våben og elektronik forventes.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsvarets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere.

Det er en fordel hvis du har haft sejlende tjeneste i Nordatlanten, som VLO eller TKO.

Du skal igennem ansættelsen kunne erhverve og opretholde ”blå bevis” og du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er klassificeret som M321 (kaptajnløjtnant). Aflønning sker efter gældende organisationsaftale.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

KONTAKT OG ANSØNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef for Operativ Virksomhed, OK Mette Stab-Nielsen på 41 30 97 03. Hvis du vil vide mere om løn og ansættelsesvilkår, kan du henvende dig til HR konsulent Pia Knudsen på 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 17.marts 2019.

Stillingen er til besættelse snarest. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.03.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent