Almen sergent Hæren 1

IT- supporter til Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) ved Efterretningsregimentet.


IT- supporter til Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) ved Efterretningsregimentet.

Brænder du for informationsteknologi? Er du serviceminded, ansvarsbevist og fleksibel? Så er det dig, vi søger som IT-Supporter.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er en single-source efterretningsindhentningsenhed beliggende i Fredericia..

EWKMP opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo.

Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er kontinuerligt indsat i et eller flere af Forsvarets missionsområder og er generelt en efterspurgt kapacitet.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne.
Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således at opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Vi sætter stor fokus på loyalitet, ærlighed og fortrolighed overfor KMP opgaveløsninger.
Om stillingen
Som IT supporter ved EWKMP vil det være din primære opgave at konfigurere, vedligeholde og fejlfinde på enhedens IT-systemer.

Du skal klargøre, opstille og drifte administrative og operative IT-systemer i den hjemlige struktur, under øvelser og i missioner udenlands.
Herunder skal du bl.a. yde brugersupport på vores systemer. Du skal i den forbindelse være i stand til at identificere og udbedre fejl alene og i samarbejde med sektionens andre specialister.

Det er et job hvor opgaveløsningen ofte vil foregå i mindre specialeopdelte grupper, andre gange arbejder du selvstændigt med de enkelte opgaver. Uanset, så er den enkelte medarbejders engagement en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.

Dit primære arbejdsområde vil afhænge af dine kompetencer, evner og ønsker, da vi pt. har flere spor åben. Men det kan være inden for Cisco netværk, 1-2. line helpdesk support, Microsoft server eller en mere blandet IT feltmæssigst retning.

Tonen er uformel og atmosfæren er præget af den seriøsitet, som det kræves af en god kollega, men samtidig foregår det med højt humør, rummelighed og plads til forskelligheder.

I perioder optjenes en del merarbejde, men generelt er der gode muligheder for efterfølgende afvikling.

Der vil være god mulighed for kompetenceudvikling i stillingen, idet vi hele tiden forsøger at opretholde et højt fagligt niveau, har fokus på vedligeholdende uddannelse og samtidig vil være på forkant med nyeste teknologier inden for IT.
Om dig
Du er konstabel med en faglig uddannelse som IT-supporter eller tilsvarende civil uddannelse. Hvis du ikke allerede er IT-supporter skal du være forberedt på at gennemgå uddannelsen.

Vi har en omskiftelig hverdag, hvor der sjældent er to helt ens dage eller opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende kan tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder, og at du ikke er bange for at prøve nye ting af.

Du er selvstændig og kan aktivt tage del i din personlige og faglige udvikling. Vi forventer tillige at du opsøger og dygtiggør dig inden for dit speciale.

Det forventes tillige at du uopfordret kan igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.

Du behøver ikke at være en ”super” IT-ekspert. Så længe at du bare har interessen og evnerne til at ville lære og udvikle dig, skal vi nok hjælpe med resten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis som IT-supporter jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Karsten B. Holdt kontaktes på tlf. 72829514 eller HEC-1EWSFCIS@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2019 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt efterfølgende.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

Efterretningsregimentet er placeret på Varde Kaserne, med undtagelse af Electronic Warfare Kompagniet, som er garnisoneret i Fredericia.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent