Hæren 06

Eskadronschef i 3. Marineeskadron (HBU) ved Opklaringsbataljonen på Bornholm


Eskadronschef i 3. Marineeskadron (HBU) ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Brænder du for chefvirket, uddannelse af unge soldater, og har du erfaring inden for opklaring, uddannelse af opklaringssoldater og løsning af opklaringsopgaver? Og er du samtidigt energisk, engageret, målrettet og klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt?
Så er stillingen som eskadronschef i vores 3. Marineeskadron (Hærens Basisuddannelse) måske netop noget for dig?
Om os
Opklaringsbataljonens identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod opbygningen af disse kapaciteter. Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen samt troppeenhedsniveauet eller tilsvarende. Opklaringsbataljonen består pt. af to stående reaktionsstyrkeeskadroner – 1. og 2. Lette Opklaringseskadron samt 3. Marineeskadron, der gennemfører Hærens Basisuddannelse og tillige pt. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse for en deling i DEC 2018 – JUL 2019.

Vi prioriterer, at de værnepligtige uddannes til dygtige og ansvarsbevidste soldater for herigennem at medvirke til, at løsning af opgaver på enkeltmands- og gruppeniveau i relation til en kommende opklaringssoldat kan ske på et højt niveau. Vi prioriterer ligeledes, at der gennem et motiverende og velstruktureret tjeneste skabes interesse blandt de værnepligtige for rekruttering til Forsvarets øvrige uddannelser – og især Opklaringsbataljonens egen gennemførelse af ”Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse”.

Et væsentligt element i vores virke er opretholdelse af en motiveret og veluddannet kadre. Dette sker primært gennem jobindhold men også en løbende påvirkning og uddannelse, der tilpasses bataljonens og den enkelte medarbejders behov og ønsker.
Om stillingen
Stillingen som eskadronschef ved 3. Marineeskadron er noget særligt – både i relation til Opklaringsbataljonen samt i forhold til HBU generelt i Hæren. Du bliver eskadronschef for en enhed med stolte traditioner tilbage i historien, men ligeledes for en enhed med kvalitet, høj faglighed, ambitioner og sammenhold. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem det faktum, at der er lang ventetid for at komme til at gennemføre HBU ved enheden samt at 3. Marineeskadron altid ligger i toppen i forhold til hvervning af HBU-soldaterne til andre af Forsvarets uddannelser – noget der skal fortsætte!

Som eskadronschef i 3. Marineeskadron er du sammen med din kadre med til at uddanne, inspirere og skabe grundlaget for Opklaringsbataljonens virke i de stående eskadroner – et hverv der kræver dit engagement, din opklaringsmæssige faglighed og dit mod!

Din kadre er et godt miks af yngre befalingsmænd og officerer med større eller mindre erfaring, men altid stort gåpåmod og ønsket om udvikling – gerne i vores stående eskadroner på sigt. Desuden er der ældre og mere erfarne officerer og befalingsmænd, der netop kommer med viden og erfaring fra SRS eskadronerne. Denne sammensætning af personel kæver din bevågenhed og engagement, således at alle udvikles samt bidrager til opgaveløsningen.

Du vil sammen med din kadre indgå i Hærens fagfællesskab omkring udvikling af HBU. Du vil på baggrund af erfaringer og dine vurderinger være med til at sikre, at HBU også i fremtiden er et solidt grundlag for soldaternes videre uddannelse i Hæren/Forsvaret.

Din dagligdag vil bestå af daglig ledelse og prægning af soldater og kadre, men ligeledes af planlægning på længere sigt, således at din kadre udvikles og motiveres samt at HBU samlet set forbedres over tid.
Om dig
Vi forventer, at du har solid erfaring inden for opklaringsvåbnet som metier på delingsfører og næstkommanderende eskadronsniveau, at du har gode sociale kompetencer, et godt overblik, samt evnen til at finde løsninger ved at bringe dine egne og øvrige medarbejderes kompetencer og erfaring i spil. Det er en fordel, hvis du trives med nytænkning og initiativ som en selvfølgelighed for at få opgaverne løst.

Du har særdeles gode evner og erfaring inden for ledelse, uddannelse og taktik. Det er vigtigt, at du med snilde, stort engagement, handlekraft og personlig tilstedeværelse evner at tage ansvar for eskadronens virke i dagligdagen såvel som på længere planlægningshorisont, herunder sikrer, at du prioriterer, og at din kadre får rettidige rammer. Du evner at gå i detaljen på de rigtige områder og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt – det er nødvendigt som chef for en opklaringsenhed.
Vi forventer du har gennemført VUT-I/L eller VUK (BTN samt BDE), og at du på sigt ønsker at komme på OFU/MMS. Alternativt har du gennemført VUK BTN og er nået et sted i tjenesten hvor du er klar til at indtræde på VUK BDE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Tiltrædelse 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Fungerende chef for Opklaringsbataljonen Claus Rohde GHR-3B-STCH@fiin.dk eller på telefon 5151 5540
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent