2. ESKADRE SØGER EN NÆSTKOMMANDERENDE TIL STØTTESKIBET ESBERN SNARE


2. ESKADRE SØGER EN NÆSTKOMMANDERENDE TIL STØTTESKIBET ESBERN SNARE

Er du en dynamisk leder, god til at motivere andre, og kan du få besætningen til at yde det optimale i en intens hverdag? Har du mod på at kaste dig over en alsidig stilling, hvor alle dine ledelsesmæssige kompetencer vil blive bragt i spil? Så kan jobbet som næstkommanderende være noget for dig.

Sammen med chefen skal du som næstkommanderende lede en besætning, hvor hver person besidder faglige kompetencer og specialviden, som tilsammen med moderne våben- og
fremdrivningsmateriel gør, at ESBERN SNARE kan gøre sig gældende både nationalt og internationalt. Stillingen er placeret i Frederikshavn, og er til besættelse 18. februar eller snarest herefter.
Om os
Som en af Søværnets kampenheder, har vi i ESBERN SNARE stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training, Royal Navy, som vi har gennemgået og skal gennemgå igen i 2020.

Vi arbejder derfor allerede nu mod DOST og vil for alvor tage fat i 2020, hvor et intensivt, krævende og skræddersyet program vil blive gennemført.

I ESBERN SNARE er vi ambitiøse omkring vores arbejde og bestræber os på altid at være en indsats klar enhed, målet sikre vi bedst ved at være en god arbejdsplads for alle. Vi stiller krav til hinanden både fagligt og socialt.
Om stillingen
Vi har brug for den dygtige næstkommanderende, der kan fastholde og sikkert styre besætningens drift og udvikling.

Du skal være den rutinerede og udviklingsorienterede næstkommanderende, der kan opstille tydelige og realistiske mål, og som til alle tider kan holde disse på sporet gennem anvendelse af en delegerende ledelsesstil, kombineret med lysten til konstruktiv opfølgning og evaluering. Du skal stå i spidsen for implementering af organisationsmæssige tiltag, der er nødvendige for at kunne løse eksempelvis INTOPS opgaver og samtidig drive besætningen i henhold til DOST/FOST principper.

Du vil som næstkommanderende komme til at arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø sammen med en engageret besætning, der er kendetegnet ved en høj grad af motivation og et højt ambitionsniveau. Grundstammen af besætningsmedlemmer har stor erfaring fra skibstypen, fra DOST og INTOPS. Det forventes, at du som leder fastholder kernekompetencerne og drager omsorg for, at nye besætningsmedlemmer tilegner sig værdigrundlaget. Med baggrund i et godt kendskab til Søværnet, doktriner, principper og systematikker for kampenheder, skal du desuden indgå som en naturlig sparringspartner for kollegaer og besætning.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er en udbredt teamplayer og har en baggrund som officer af taktisk linje i Søværnet. Du har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II, eller en relevant uddannelse på tilsvarende
niveau. Du har erfaring fra INTOPS, eller anden international tjeneste og har dermed erfaring med samarbejde med andre nationaliteter. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra værnsfælles tjeneste. Vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau, og at du kan dokumentere resultater fra tidligere stillinger, hvor der tillige har været opmærksomhed rettet mod gode sociale/relationelle kompetencer i opgaveløsningen, herunder udvikling og vedligeholdelse af netværk.

Du har erfaring som operationsofficer eller taktisk officer fra fregat, støtteskib, korvet eller skibschef i mindre kampenhed. Det forventes, at du kan gennemføre et chefkvalificeringsforløb og har potentiale til at blive chef for et støtteskib eller en fregat. Du er god til at lede andre og har erfaring med ”ledelse af ledere”. Du trives i et intensivt operativt miljø og det falder dig naturligt at gå foran i opgaveløsningen. Du har en synlig og anerkendende ledelsesstil. Du er initiativrig og besidder pionerånd.

Du skal kunne indtræde som stedfortræder for chefen og skal derfor være en dygtig navigatør med flair for at manøvrere et skib. Endvidere forventes det at du er en god sømand, der har styr på den overordnede skibssikkerhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Skibschef KK Lars Povl Jensen telefon 30 16 94 70, Mail: d22-k2-ch@mil.dk, alternativt orlogskaptajn Jan Niegsch, Søværnets Center for Administration i Korsør på telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Ole Johnny Frederiksen ved Forsvarets personalestyrelse på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er onsdag 20. februar 2019. Samtalerne forventes gennemført hurtigst muligt herefter, evt. via VTC. Stillingen er ledig til besættelse fra 18. februar 2019.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

2. Eskadre (2ESK)
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske
farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets
opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent