Genopslag - Forsvarsattaché i Beijing med sideakkreditering til Seoul – bliv Forsvarsministeriets diplomat i Kina og Sydkorea


Genopslag - Forsvarsattaché i Beijing med sideakkreditering til Seoul – bliv Forsvarsministeriets diplomat i Kina og Sydkorea

Brænder du for international sikkerheds- og forsvarspolitik, og kan du varetage danske interesser, når de er på spil i udlandet? Vil du repræsentere Danmark og være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i Kina og Sydkorea?

Hvis du har globalt udsyn, sans og interesse for dansk forsvarspolitik, og hvis du er på udkig efter nye udfordringer og trives med en stor grad af selvstændighed, så kan du nu søge stillingen som forsvarsattaché i Beijing med sideakkreditering til Sydkorea.
Om os
Forsvarsministeriet udsender forsvarsattachéer til Udenrigsministeriets repræsentationer. I forbindelse med Danmarks strategiske partnerskaber med Kina og Sydkorea og de militære samarbejdsrelationer har Danmark en forsvarsattaché ved den danske ambassade i Beijing med en sideakkreditering til Sydkorea. Stillingen forventes at skulle besættes fra den 1. juli 2019.

Ambassaden i Beijing er Danmarks største bilaterale repræsentation med ca. 100 såvel udsendte som lokalt ansatte medarbejdere. Forsvarsattachéen skal indgå i et samarbejde med ambassadens øvrige stab, der bl.a. omfatter en politisk afdeling, en politisk-økonomisk afdeling samt en afdeling for handel.
Om stillingen
De væsentlige arbejdsopgaver er at holde Forsvarsministeriet og Forsvarets myndigheder orienteret om sikkerheds- og forsvarspolitiske udviklinger i regionen med fokus på Kina og den koreanske halvø, herunder Kinas og Sydkoreas forhold til landene i regionen samt USA og Rusland.

At rådgive de danske ambassadører i henholdsvis Beijing og Seoul om forsvarspolitiske spørgsmål, og være forbindelse til det kinesiske og det sydkoreanske forsvarsministerium samt bindeled mellem Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og henholdsvis det kinesiske og det sydkoreanske militær, samt til United Nations Command i Korea.

At identificere og igangsætte konkret militært samarbejde inden for forskellige områder, samt at sikre synergi og koordination med andre danske interesser og initiativer. Du skal udover dette indgå i ambassadens daglige opgavevaretagelse, hvilket også kan indebære områder, som ikke normalt ligger inden for en officers opgaveportefølje.
Om dig
Vi forventer, at du har interesse for og eventuelt kendskab til politiske, økonomiske og forsvarsrelaterede forhold i Kina og det vestlige Stillehavsområde samt til Danmarks strategiske samarbejde med Kina og Sydkorea. Du har ligeledes indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, herunder et bredt kendskab til dansk forsvar.

Udover dette har du bredt kendskab til international politik og samarbejdet inden for relevante internationale organisationer og gerne med erfaring fra internationalt samarbejde inden for sikkerheds- og forsvarspolitik. Det vil desuden være en fordel, hvis du har departemental erfaring, samt at du har gennemført VUT II for militære ledere og har erfaring fra chefgruppen.

Det er afgørende, at du er særdeles god til at samarbejde og skabe forbindelser mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere også blandt folk med forskellige uddannelsesmæssige, politiske og kulturelle baggrunde.

Du har gode analytiske evner og kan hurtigt skabe overblik over nye sagsområder. Du er god til at kommunikere og kan sammenfatte og videreformidle komplekse problemstillinger. Det forventes endvidere, at du er fleksibel og kan levere bidrag til bl.a. hjemlige beslutningsprocesser med kort varsel.

Personligt er du initiativrig, udadvendt og kan tilpasse dig sociale og kulturelle forhold i et andet samfund og kan begå dig i diplomatiet.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg efter kvalifikationer samt evt. ansættelse på åremål. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.

Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38. Der tillægges midlertidig højere grad som brigadegeneral/flotilleadmiral så længe stillingen bestrides.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser, oppebære udetillæg efter Udenrigsministeriets udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udtationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Derudover skal du bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet, Forsvarets fysiske test samt kunne helbredsgodkendes.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

Ansøgning og ansøgningsfrist
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende forsvarsattaché for Beijing, Brigadegeneral Carsten Rasmussen på e-mail: carasm@um.dk, tlf: +86 10 8532 9942 eller Forsvarsministeriets Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik, kontorchef Joachim Finkielman, tlf. 72 81 01 40.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 72 81 91 24.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link.
CV på engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe disse til en evt. samtale. Stillingen er til besættelse 1. juli 2019.

Akkreditering og overleveringsbesøg forventes inden tiltrædelse.
Ansøgningsfristen er den 19. februar 2019.
Vi forventer at holde samtaler uge 10.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

19.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent