Almen sergent Hæren 1

Stabshjælper (korporal) til Logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup


Stabshjælper (korporal) til Logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup


Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn (HDKVE) søger en operativt tænkende og fleksibel stabshjælper til Logistiksektionen
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Øst.

Distriktet er en operativ militær myndighed, som opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hjemmeværnet.

Distriktet består af en fast stab med ansat og frivilligt personel, elleve hjemmeværnskompagnier, som udelukkende er bemandet med frivillige soldater samt enheder af Totalforsvarsstyrken inklusiv reservepersonel.

Distriktet med den faste stab har domicil i Jonstruplejren i Ballerup.

Den faste distriktsstab er organiseret i en Operations-, plan- og uddannelsessektion (OPUSEK) samt en logistiksektion (LOGSEK).

Funktionen som stabshjælper er placeret i LOGSEK, men udfører opgaveløsning for alle sektioner.

Distriktets ansvarsområde er geografisk sammenfaldende med Københavns Vestegns Politikreds.

Distriktet har – inden for ansvarsområdet – ansvaret for Hjemmeværnets støtte til det øvrige forsvar, politiet og samfundet som helhed.
Om stillingen
Som stabshjælper skal du bestride stabsfunktioner og støtte enheder under indsættelser og øvelser.

Du skal støtte løsning af sagsbehandleropgaver indenfor det logistiske område, herunder også bestilling af terræn og skydebaner til OPUSEK aktiviteter.

Derudover skal du bistå med administration af køretøjspulje, herunder både booking, kontrol, synsvirksomhed og kørsel til værksted.

Du skal administrere og vedligeholde distriktets del af IT platformen hjv.dk

Du skal administrere og vedligeholde distriktets nøgler og saltobrikker, deltage i planlægningsopgaver og udføre praktiske opgaver inden for det logistiske fagområde, herunder også afholdelse af uddannelseslektioner.

Du vil også skulle deltage i inspektions- og kontrolvirksomhed inden for militære fagområder, yde praktisk støtte til distriktets møde- og uddannelsesvirksomhed, vedligeholde og bestille kontorartikler og forbrugsmateriel til kopimaskiner, samt bistå ved modtagelse, pakning, udlevering/aflevering fra distriktets materielbeholdning.

Derudover skal du være indstillet på at deltage i løsningen af opgaver, som støtter øvelsesmæssige, uddannelsesmæssige eller operative mål ved stab og enheder.

Dine opgaver løses hovedsageligt inden for normal arbejdstid.

Arbejde og øvelsesaktivitet uden for normal arbejdstid og i weekends forekommer dog jævnligt som del af virket i enhederne, men vil som udgangspunkt være planlagt i god tid.
Om dig
For at opnå succes i jobbet er det afgørende, at du kan lide at arbejde meget selvstændigt.

Du skal være flittig og trives med at udføre mange forskelligartede opgaver, samt være i besiddelse af gode evner inden for samarbejde og kommunikation, da dine relationer rækker ud til mange forskellige personer.

Du skal have et godt humør og være indstillet på at deltage i arbejdspladsens sociale liv.

Det er en nødvendighed, at du har gennemgået Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) med et godt resultat.

Dine evner i mundtlig og skriftlig dansk, samt alment forekommende regning/matematik er gode.

Du skal som minimum have kørekort til kategori B og C. Hertil ser vi gerne, at du har gennemført en uddannelse i transport af farligt gods (ADR-Uddannelse).

Det er et must, at du har flair for anvendelsen af IT, multimedier og er rutineret bruger af Microsoft Office.

Derudover skal du kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden

Det er ikke et krav, men en fordel hvis du har gennemført uddannelsen til korporal i Hæren, eller hvis du tidligere har gjort tjeneste i en lignende stilling og hermed har kendskab til Hjemmeværnets særlige vilkår.

Ligeledes at du har kendskab til bestilling af terræn og skydebaner via ejendomsstyrelsens portal, kendskab til SAP/R/3 (DeMars) og dokumenthåndteringsprogrammet Captia, samt Hjemmeværnets internetbaserede platform HJV.DK

Relevant uddannelse og omskoling vil kunne finde sted ved ansættelse ved udarbejdelse af en uddannelsesplan med henblik på at erhverve eventuelt manglende kompetencer.

For at kunne løfte jobbet lægger vi desuden vægt på følgende personlige kompetencer:
• Du har en høj faglighed og fleksibilitet i forhold til din opgaveløsning af egne som sektionernes opgaver
• Du er en god holdspiller og er serviceminded
• Du er struktureret og kan håndtere flere opgaver samtidigt
• Du har gode samarbejdsevner
• Du er fleksibel, omstillingsparat i forhold til udvikling af nye procedurer og er indstillet på at deltage i opgaveløsning og uddannelsesaktiviteter ved distriktet
• Du er stabil i relation til mødetider og overholdelse af indgåede aftaler

Vi forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalsstilling (M113, ufaglært) på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med tjenestemænd. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personeltjeneste (FPS) og Hærens Konstabel- og Korporal forening (HKKF).

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Jonstruplejren.

Vi har p.t. normal tjenestetid mandag - torsdag klokken 08.00-15.30 og fredag klokken 08.00-15.00.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, major Pia S. Nybo på tlf. 72 82 08 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse eller på mail FPS-BA-BS244@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2019 med samtaler snarest herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet.

HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder.

HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

21.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent