Almen sergent Hæren 1

Udviklingsorienteret kaptajn til Trænregimentets Tjenestegrensinspektørelement


Udviklingsorienteret kaptajn til Trænregimentets Tjenestegrensinspektørelement

Har du interesse for udvikling af uddannelsesgrundlaget for Logistiktropperne, doktrinudvikling i Hæren og ønsker du at udvikle dine personlige og faglige kompetencer?
Vi søger en kaptajn til Tjenestegrensinspektørelementet ved Trænregimentet, der vil være med til at evaluere og udvikle Logistiktropperne samt bidrage til reglementer herunder bidrage til at tilsikre sammenhæng mellem doktringrundlag og uddannelsesgrundlag ved Logistiktropperne.
Om os
Tjenestegrensinspektørelementet (TIE) er en del af Trænregimentet. TIE er en afdeling med seks medarbejdere, bestående af en oberstløjtnant, en major, to kaptajner og to seniorsergenter. TIE overordnede opgaver omfatter gennemførelse af inspektionsvirksomhed, udvikling af uddannelsesgrundlag samt behandling af taktiske Lessons Identified/Lessons Learned (LI/LL). Endvidere bidrager teamet til doktrinudvikling af landbaseret logistik og deltager i opstilling af det nye Multinationale Divisionshovedkvarter Nord. Vi er et team, hvor vi sætter både opgaveløsningen og den enkelte medarbejder højt. Vi har fortsat ”støvlerne på” og vores primære fokus er at levere det bedst mulige grundlag for uddannelserne og indsættelse af enheder ved logistiktropperne.
Om stillingen
Du bliver sagsbehandler inden for Logistiktroppernes uddannelsesgrundlag (Blivende Bestemmelser for Uddannelse) samt sagsbehandling af såvel Logistiktroppernes eget doktringrundlag som kommentering af foresattes, øvrige myndigheders/regimenters og bataljonernes doktringrundlag.
Du vil, afhængig af dine kompetencer og inspektionsemnet, indgå i regimentets inspektionsteam i forbindelse med inspektion og/eller kontrol af såvel regimentets egne enheder som øvrige enheder i Hæren.
Du bidrager til taktisk LI/LL ved regimentet og har herunder ansvaret for koordination af relevante dialogmøder. Du deltager som regimentets repræsentant i uddannelsesudviklingsmøder ved Hærkommandoen.

Som sagsbehandler ved TIE bidrager du også til den løbende dialog med resten af regimentet vedr. udvikling af såvel doktrin, organisation og teknologi. Du vil få en bred berøringsflade med enhederne ved Trænregimentet, 1. Brigade samt øvrige våbenarter og Hærkommandoen. Formidling og positiv dialog med alle samarbejdspartnere er derfor en naturlig og vigtig del af jobbet.
Stillingen er meget egnet til at opnå erfaring med arbejde på forskellige organisatoriske niveauer, sagsbehandling, udviklingsprojekter, projektarbejde og ikke mindste forskellige logistiske tjenesteområder. Din endelige opgavebeskrivelse vil med udgangspunkt i ovenstående blive endelig fastlagt under hensyntagen til dine aktuelle kompetencer.
I forbindelse med etablering af det Multinationale Divisionshovedkvarter Nord, vil du sammen med de øvrige medarbejdere i TIE deltage i aktiviteter, hvis formål er at bidrage med logistikkompetencer til hovedkvarteret samt udvikle TIE doktrinære forståelse.
Om dig
Det forventes, at du er en engageret og faglig kompetent kaptajn, M321.

Du har erfaring som fører for logistik- og/eller MP enheder. Det er en fordel, at du har erfaring fra bataljonsstab, kursussektion eller tilsvarende funktioner, hvor du har haft en bred berøringsflade i Hæren.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, styre længerevarende projekter, samarbejde bredt og har gode evner indenfor kommunikation, hvor du udtrykker dig klart i skrift og tale.

Du er kendt for en solid faglig baggrund, strukturerede arbejdsprocesser, fokuserede opgaveanalyser samt er en respekteret samarbejdspartner blandt dine kollegaer og foresatte.


Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og du skal have forståelse for underlagte myndigheders vilkår, men samtidigt påtage dig et helhedssyn ud fra et overordnet perspektiv. Du kan selvstændigt repræsentere Trænregimentet på møder med eksterne myndigheder og enheder. Det forventes at du, med baggrund i egne erfaringer og opgaveanalyser, selvstændigt bringer relevante udfordringer, opgaver eller perspektiver ind i afdelingens opgaveløsning ligesom du forventes at bidrage til udviklingen af nye arbejdsprocesser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er som udgangspunkt til varig besættelse med fast tjenestested i Aalborg, men hvis du ønsker at fastholde dit nuværende tjenestested, vil stillingen for den rette ansøger kunne bestrides som midlertidig tjeneste i op til to år. Du vil i perioden beholde dit nuværende tjenestested med henblik på at returnere dertil, når din midlertidige tjeneste i Aalborg ophører. Løsningen med midlertidig tjeneste forudsætter dog accept fra nuværende tjenestested
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Søren Bo Larsen, tlf. 50 86 56 86 eller via mail: TRR-CHUDV@mil.dk

Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 9 med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest herefter.

Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks


Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret
Trænregimentet er beliggende i Aalborg, som er en af landets største garnisonsbyer og lokaliseret på Aalborg Kaserne, hvor en af de vigtigste opgaver er at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved Trænregimentets fem bataljoner:
1. Logistikbataljon (indgår i 1 BDE)
2. Logistikbataljon
3. Vedligeholdelsesbataljon
4. Nationale Støttebataljon
5. Militærpolitiet.


Vi er i alt op mod 2.000 medarbejdere inkl. værnepligtigt personel, hvilket gør Aalborg Kaserne til en af byens absolut største arbejdspladser i Forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent