Leder af operativt træningselement ved JMTO-MOVCON


Leder af operativt træningselement ved JMTO-MOVCON

Er du en struktureret, handlekraftig og dedikeret seniorsergent med gå på mod? Og samtidig en dygtig leder, der med viden og engagement kan udvikle kollegaer, samt er god til at undervise, motivere og er fleksibel i tilgangen til opgaveløsning. Så vil du kunne passe ind hos os!
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder på logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer. Herfra gennemfører vi transport af personel og/eller materiel til enheder i internationale operationer eller øvelser både i Danmark og internationalt.
Om stillingen
Det operative træningselement (OTE) er MOVCON enhedens uddannelsesfaglige enhed. OTE faglærer planlægger, tilrettelægger, gennemfører og udvikler MOVCON uddannelsesforløb med henblik på, at sikre soldaternes evne til at håndtere de operative opgaver. OTE er derfor en vital brik i JMTO for at befaling bliver til handling.

Som leder OTE refererer du til NK/MOVCON og indgår samtidig i MOVCON ledelsesgruppe. Udover stillingen som leder af OTE består elementet af tre SSG og en OS.

Du vil forestå den daglige ledelse og drift af OTE samt være ansvarlig for:
• Faglærernes varetagelse af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af MOVCON, samt ansvarlig for terminaluddannelser der tilbydes eksterne enheder.
• Koordinationen indenfor det uddannelsesmæssige område med relevante myndigheder og enheder.
• I samarbejde med JMTO videnscentre, at opdaterer viden indenfor MOVCON fagområde og MOVCON faglære-/instruktørvirke.
• Udvikling og bedømmelse af underlagt personel.
• Personeladministrationen af underlagt personel i koordination med JMTO Front Office (kommandokontoret) under Flyvevåbnets Administrative Fællesskab.
Om dig
Vi søger en seniorsergent, som har lysten til at indgå i en værnsfælles enhed samt bidrage med kulturen fra eget værn. Du behøver ikke nødvendigvis kende til MOVCON tjenesten, men har motivationen til at lære den.

Uddannelse med en operativ tilgang er, hvad du skal kunne tilbyde os.

Den rette kandidat til stillingen skal yderligere:
• Brænde for uddannelse generelt.
• Finde motivation i at lede andre BM som en væsentlig del af sin hverdag.
• Have gode strukturelle, analytiske og kommunikative evner, herunder velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.
• Være resultatsøgende gennem fleksibilitet og kompromisøgning.
• Være eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEM/NATO SECRET.
• Kunne bestå forsvarets basistest.

Som ansat i denne stilling, kan vi tilbyde dig:
• En spændende hverdag, som du i stor grad vil være med til at forme.
• At være en del af en enhed og et fællesskab der lever i en operativ hverdag 365 dage om året.
• Bredt kendskab og samarbejde med Forsvarets forskellige værn.
• Indsigt i Forsvarets strategiske logistikområde.
• Gode kollegaer der sammen med dig vil gøre en forskel.
• Kendskab til Movement & Transportation faget.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major Carsten Helberg på mobil +45 4173 2502 / telefon +45 7284 0802 eller via mail: jmto-m-nk@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2019. Stillingen er til besættelse 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.03.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent