Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland, Hjemmeværnsskolen


Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland, Hjemmeværnsskolen

Hvis du brænder for uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet og kan virke som uddannelses- og forsyningsbefalingsmand, samt har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver, så er du den medarbejder, vi står og mangler ved Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland.
Om os
Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland er et af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre, placeret i grænselandet i historiske rammer ca. 12 km. syd for Aabenraa i Søgårdlejren.

Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland er en del af Uddannelsesafdelingen, og består af seks ansatte medarbejdere: en chef, en næstkommanderende, en uddannelsesofficer, en uddannelsesbefalingsmand, en uddannelses- og forsyningsbefalingsmand samt en stabs- og forsyningshjælper.

Omgangstonen er uformel og afslappet.

Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte samt sparring er en naturlig del af hverdagen.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige på grundlæggende enkeltmands-, funktions-, fører- og specialistniveau.

Kurserne gennemføres over hele landet, men med tyngde i Søgård, Skrydstrup og Nymindegab.
Om stillingen
Vi søger en seniorsergent, og din opgave består primært i at tilrettelægge og gennemføre uddannelse af frivillige hjemmeværnssoldater på forskellige uddannelser og på forskellige niveauer.

Din sekundære opgave (ca. 25% af tiden) er at virke som forsyningsbefalingsmand støttet af stabs- og forsyningshjælperen. Du skal forvente følgende opgaver:
• Sagsbehandling inden for dele af følgende uddannelser: enkeltmandsuddannelse, herunder lovpligtig uddannelse, funktionsuddannelser og befalingsmandsuddannelser.
• Virke som kursusansvarlig, kursusleder og lærer ved at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb indenfor tildelte sagsområder/kurser.
• Deltage med budgetbidrag og -opfølgning inden for egne sagsområder/kurser.
• Foretage uddannelsesplanlægning og tilrettelæggelse.
• Udvikle og ajourføre kursusmaterialer indenfor tildelte kurser og ansvarsområder.
• Deltage i rekruttering, støtte og udvikling af frivillige instruktører/hjælpere i forbindelse med gennemførelse af kurser og læringsforløb.
• Medvirke i udvikling af frivilligt personel (talentudvikling).
• Planlægge, koordinere og kontrollere forsyningstjenesten ved Uddannelsescentret.

Tjenestetiden er normalt 0800-1530/1500, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel. Du skal dog påregne perioder med en del aften- og weekend arbejde, og en del arbejde i traditionelle ferieperioder vil forekomme.

I kursusfrie perioder vil der være gode muligheder for afvikling af optjente friheder.
Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, med vægten liggende på de uddannelsesmæssige erfaringer og færdigheder.

Du er god til at kommunikere, og er typen som ser muligheder i stedet for begrænsninger.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor faglighed i din opgaveløsning, og du kan arbejde både selvstændigt, og som en del af et team.

Du udstråler entusiasme og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer.

Du kan lide orden og præcision.

Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt at følge udviklingen inden for didaktik og pædagogik.

Desuden har du gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjyllands øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører.

Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du selvstændigt står for kursustilrettelæggelse og gennemførelse på vore kurser.

Du har nemt ved at samarbejde på tværs af en frivillig organisation og med mennesker med forskellige baggrunde.

Det er en fordel, at du har kendskab til Hjemmeværnet og har et brugerkendskab til DeMars inden for personel- og forsyningsområdet. En eventuel infanteribaggrund vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Søgårdlejren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland major Bo Rolff Gregersen på telefon 40 15 33 26.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Ansættelse snarest muligt, dog senest den 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund.

Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring.

Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Søgårdlejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.03.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent