Almen sergent Hæren 1

Uddannelsesbefalingsmand i G7 ved stab 2. Brigade


Uddannelsesbefalingsmand i G7 ved stab 2. Brigade

Har du evnerne, lysten og viljen til at arbejde med udvikling og uddannelse af soldater og enheder, og trives du i en travl og dynamisk hverdag, hvor der stilles høje krav til selvstændighed og kvalitet i opgaveløsningen - så skal du søge stillingen som uddannelsesbefalingsmand i G7 ved Stab 2. Brigade i Slagelse.
Om os
I det nye forlig er 2. Brigade overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder i panser- og opklaringsbataljonen samt i den lette infanteribataljon. Derudover har brigaden ansvaret for Hærens Basisuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved Gardehusarregimentet (GHR) og Jydske Dragonregiment (JDR).

2. Brigade bliver derudover ansvarlig for styrkeproduktion til nationale og internationale operationer.

Brigadestaben vil ligeledes indgå som en operativ stab under fremtidige øvelser, som eksempelvis

Saber Knight der afholdes af Danske Division (DDIV).

På det uddannelsesmæssige område bliver Brigaden ansvarlig for at gennemføre den nye løjtnantsuddannelse samt udarbejdelse af en kompetenceudviklingsstrategi for Hærens reserve, og
derudover skal brigadens G7 være med til at sætte strøm til nyt uddannelseskoncept i Hæren med større fokus på on the job training.

G7 sektionen består af otte medarbejdere under ledelse af en sektionschef (M331), en næstkommanderende (M331), fire kaptajner, en chefsergent og en seniorsergent. Kadren til løjtnantsuddannelse på 21 normer ligger også under G7 og her ses et tæt samarbejde.

G7 bliver i nyordningen ansvarlig for følgende hovedopgaver:
• Ansvarlig for klargøring og uddannelse af styrkebidrag til større missioner, sammen med primært G2 og G3 (for nuværende styrkebidrag til OIR og RS).
• Gennemførelse af løjtnantsuddannelsen.
• Koordinering og kontrol med teknisk og taktisknær udvikling inden for opklaring, kampvogne og let infanteri.
• Koordinering og udvikling af Hærens Basisuddannelse.
• Ansvarlig for udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi af Hærens reserve.
• Føre tilsyn og kontrol med den uddannelse der gennemføres ved brigadens enheder.
• Indgå i Brigadens hovedkvarter som del af forbindelsesofficers kapaciteten.
Om stillingen
Som Uddannelsesbefalingsmand kommer du til at indgå i G7-teamet, som består af dygtige, ambitiøse og højt motiverede medarbejdere med stor operativ og uddannelsesmæssig erfaring.

Du vil skulle udføre sagsbehandling inden for uddannelsesområdet, herunder i samarbejde med sektionschefen, sektionens anden uddannelsesbefalingsmand samt Brigadechefsergenten bidrage med udvikling af kompetencer i brigadens enheder og befalingsmandskorps.

En væsentlig del af arbejdet som uddannelsesbefalingsmand vil ligge i at besøge brigadens enheder under uddannelse og øvelse. Indsamling af konkrete erfaringer omkring uddannelse i terrænet sammen med enhederne er afgørende for at G7 kan medvirke til at præge og påvirke uddannelsesområdet, særligt i rammen af den nye uddannelseskoncept med fokus på on the job training.

Du ses ligeledes indgå i brigadens mission planning teams ift. klargøring og uddannelse af styrkebidrag til OIR og RS, herunder gennemførelse af afsluttende certificeringsøvelser.

Hæren er ved at indføre et nyt SIKLAND, der laver grundlæggende om på måden at gennemføre sikkerhed under skarpskydning. Dette sagsområde vil du i samarbejde med den anden uddannelsesbefalingsmand i sektionen, samt relevante aktører i Hæren, skulle løbe i gang og få optimeret.

Derudover ses en del af arbejdsopgaverne at indgår i arbejdsgrupper eller stabsarbejde i sektionen eller staben, og bidrage med erfaring og kompetencer inden for uddannelsesområdet.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent, eller en rutineret og erfaren oversergent der er klar til udnævnelse.

Der vil blive lagt vægt på dine realkompetencer, og det er ønskeligt at du har gennemført VUT-II/ML.

Du har en betydelig erfaring fra Hærens operative enheder og har med meget gode resultater været udsendt i internationale operationer. Du har evt. forrettet tjeneste ved skole eller operativ stab. Du har sandsynligvis en stor interesse for planlægning og drift af uddannelse og kompetenceudvikling, såvel for enkeltpersoner som for enheder.

Du har sandsynligvis et solidt kendskab til uddannelseslære, herunder gerne kendskab til Kvalitetsrammen for Livslang Læring.

Stillingen stiller store krav til din fremtræden, kommunikations- og planlægnings evner. Du vil utvivlsomt komme til at løse opgaver uden for dit interesse- og kompetencefelt, hvilket under tiden vil stille krav til din fleksibilitet og professionalisme.

Du har forståelse for organisationen og uddannelsesvilkårene ved kamptropperne.

Du er velbedømt og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand med stor personlig autoritet og udstråling. Du er analytisk stærk, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj
grad af selvstændighed.

Du besidder en høj grad af faglighed og har blik for såvel detalje som helhed.

En væsentlig del af arbejdet i G7 og 2 Brigade kræver gode skriftlige egenskaber, hvorfor du kan formulere dig klart og kortfattet på skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Thomas Lunau, Chef for G7 Uddannelsessektionen på mail 2BDE-G7-01@MIL.DK eller telefon 25 66 60 71 eller
Brigadechefsergent Henrik A. Westergaard på mail 2BDE-BCSG@MIL.DK eller telefon 25 55 60 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8, eventuelt via VTC.

Stillingen er til besættelse 2. marts 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent