Missionplanner

Assisterende Forsvarsrådgiver ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO)


Assisterende Forsvarsrådgiver ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO)

Har du lyst og evnerne til at arbejde med forsvars- og sikkerhedspolitik samt forsvarssamarbejde i et dynamisk og spændende internationalt miljø, hvor alting er i bevægelse?

Så har du muligheden for at søge en stilling som assisterende forsvarsrådgiver ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) i Bruxelles.
Om os
Som assisterende forsvarsrådgiver er du udsendt af Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets medarbejdere indgår i et tæt samarbejde med medarbejderne udsendt fra Udenrigsministeriet samt medarbejderne ved Danmarks Militære Repræsentation. Arbejdet indenfor Forsvarsministeriets ressortområde omfatter bl.a. Alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil, forsvarsplanlægning, materielsamarbejde, nukleare spørgsmål, missilforsvar, luftforsvar, Alliancens kommando og styrkestruktur, civilbeskyttelse, kapacitetsopbygning, cyber forsvar, ressourcestyring samt partnersamarbejde.

På EU-området er fokus på den politiskmilitære del af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, hybrid krigsførelse, militær mobilitet samt cyber forsvar.
Om stillingen
Du vil indgå som en del af et team af assisterende forsvarsrådgivere, der under ledelse af forsvarsrådgiveren rådgiver ambassadøren vedrørende forsvarspolitiske forhold. Samtidig vil du selvstændigt på Danmarks vegne skulle dække møder inden for dine arbejdsområder og forhandle med øvrige nationer efter anvisning fra Forsvarsministeriet og forsvarsrådgiveren.

DANATO er en attraktiv arbejdsplads for dig, som ønsker at beskæftige dig med internationalt samarbejde samt forsvars- og sikkerhedspolitik. En væsentlig del af arbejdet er at skabe netværk og formidle informationer både til andre landes repræsentanter og til hjemlige myndigheder samt arbejde for Danmarks forsvarspolitiske mærkesager.

Dine arbejdsopgaver vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og erfaringer samt den løbende interne prioritering og fordeling af sagsområder. Ifald du har de rette kompetencer og profil ventes hovedvægten for stillingen indledningsvis lagt på nedenstående elementer:

- NATO’s materielsamarbejde.
- NATO’s efterretningssamarbejde.
- NATO’s våbenkontrolområde.
- Stedfortræder for forsvarsrådgiveren.
- Bistå med administrative opgaver på vegne af forsvarsrådgiveren.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS). Vi lægger vægt på, at du har et indgående kendskab til ministerområdet, herunder betydelig indsigt i politiske processer, gerne fra arbejde i depardementet. Du har desuden et godt kendskab til sikkerheds- og forsvarspolitik.

Du er velformuleret i både skrift og tale, herunder i stand til kort og koncist at formidle omfangsrige eller komplicerede sager.

Du er analytisk skarp og har blik for muligheder frem for begrænsninger. Du forstår at se en sag fra to sider. Du er udadvendt og er god til at skabe netværk.

Du behersker engelsk på forhandlingsniveau i både tale og skrift. Har du kendskab til fransk vil dette være en fordel. Du har evt. erfaring fra internationalt samarbejde. Tidligere ophold i udlandet vil være en fordel.

Som person besidder du en stor portion selvstændighed samtidigt med at du forstår værdien i at optræde som en holdspiller. Varetagelsen af stillingen stiller betydelige krav til fleksibilitet både for så vidt angår korte deadlines og mangeartede opgaver, men også i forhold til tilrette-læggelsen af dit arbejde, idet hverdagen ofte er præget af mange møder, der ofte strækker sig ud over normal arbejdstid.

Det forventes, at du gennem din karriere har prøvet kræfter med forskellige, relevante opgaver - herunder forandringsprocesser og omstillinger.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og
drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du
gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 37 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg efter kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Stillingen er til besættelse senest den 1. august 2019. Stillingen ønskes besat for en treårig periode, evt. med mulighed for forlængelse.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter udetillægsordningen samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du har mulighed for at medbringe din familie. Generelt er der gode jobmuligheder for ægtefæller i Bruxelles. Europaskolen har en dansk linje for børn fra 4 år til og med gymnasiet, mens der er en dansk børnehave for børn i 2-4 års alderen.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til CTS samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP (3-3-3-3) ved Forsvarsakademiet samt kunne helbredsgodkendes.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til forsvarsrådgiver Lars Jensen på tlf. +32 491 72 10 76. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. 3266 5111

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) BRUXELLES

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

21.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent