Chef for Operationsafdelingen ved Air Transport Wing, Aalborg


Chef for Operationsafdelingen ved Air Transport Wing, Aalborg

Ønsker du et attraktivt lederjob i dynamiske omgivelser på oberstløjtnant-niveau? Er du pilot med helhedssyn og solid operativ erfaring? Motiveres du af at facilitere dine medarbejderes succes med øje for deres individuelle kompetencer? Vil du tage ansvaret for, at vores operationer til alle tider er flyvende gennem systematisk planlægning og effektive beslutninger, selv i pressede situationer? Så har vi jobbet til dig.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto #Stærk og pålidelig, over alt# mening for medarbejderne. Herudover bydes alle velkomne, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven.

Som medarbejder bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste. Air Transport Wings stab er sammenhængskraften, der omsætter chefens beslutninger til planer og befalinger i tæt kontakt med de fem udførende eskadriller.

Du kan læse mere om vores virksomhed på https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/flyvevaabnet/organisation/atwaal/Pages/OmAirTransportWingAalborg.aspx eller besøge os på Facebook.
Om stillingen
Som chef for Operationsafdelingen er du ansvarlig for en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer samt for at udvikle og implementere strategiske målsætninger, således at de forankres i hele organisationens dagligdag. Det kan i praksis være relateret til kapacitetsudvikling, policy, koncepter, direktiver og bestemmelser på det operative område.

Du indgår i chefgruppen bestående af chefen for Air Transport Wing og cheferne for hhv. logistik og forvaltning. Din daglige ledelse udøver du igennem afdelingens tre underlagte sektioner; A2 Efterretning, A3 Current Operations og A5 Plans. Du vil være primær stedfortræder for chefen for Air Transport Wing, ligesom du varetager opgaven som stabschef for Air Transport Wing stab.

De mangeartede opgaver betyder, at hverdagen er særdeles dynamisk og din arbejdsdag kan fordele sig på hele døgnet. I praksis vil dit fokus veksle fra aktuelle indsættelser og håndtering af hyppige ændringer i planer og prioriteter, hvor der vil være behov for at træffe hurtige beslutninger, til den mere langsigtede planlægning, hvor der er behov for en større grad af fordybelse.

Du vil som chef for Operationsafdelingen indgå i puljen til besættelse af funktionen som chef for udsendte ATW bidrag, ligesom du også vil indgå i rosten som vagthavende Senior Air Transport Commander.
Om dig
Du er pilotuddannet officer i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II, stabskursus, MMS eller anden relevant uddannelse på masterniveau. Du har et godt kendskab til det forvaltningsmæssige og logistiske grundlag i Forsvaret og en indgående forståelse for Flyvevåbnets operative virksomhed. Det er yderligere en fordel, hvis du har erfaring indenfor operationer med transport- og inspektionsfly.

Du skal have udbredt kendskab til planlægning, økonomi og personelforvaltning, og som erfaren leder kunne anvende dette i din prioritering, kommunikation og udvikling af underlagt personel. Din første opgave vil i den forbindelse være at sikre implementering af nyordnet organisation ved ATW stab. Personligt er det vigtigt, at du er fleksibel, da du sjældent kan forudse indholdet af dagen på forhånd. Det kan bl.a. være i forhold til håndtering af aktuelt opstående situationer og krav om deltagelse i møder eller rejser med kort varsel.

Som leder skal du trives med at tage ansvar og træffe beslutninger samtidig med, at du er bevidst om dine egne begrænsninger og forstår at inddrage andre, når det er relevant. Det er vigtigt, at du kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt. I stillingen gør du det ved at kommunikere klart under hensynstagen til modtageren, skabe tillid og være lydhør overfor medarbejdere, kolleger og samarbejdspartere og klart vise, når du anvender de input du får, og når du ikke gør. Den personlige kontakt prioriteres højt, da du er et forbillede i hverdagen.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 37, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i henhold til cheflønsaftalen for piloter.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er på Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37. Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Air Transport Wing, oberst T. T. Hansen på tlf. 4080 1751.

Hvis du har spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen på tlf. 7281 9131.

Ansøgningsfristen er søndag d. 17. februar 2019, og vi forventer at holde samtaler i uge 11/12.

Stillingen er til besættelse pr. 13. maj 2019, eller snarest mulig derefter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent