Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler ved 3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling ved Danske Artilleriregiment


Sagsbehandler ved 3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling ved Danske Artilleriregiment

Er din store interesse teknik, analyse og selvstændigt arbejde, kan du søge udfordringen her!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne.

DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. Afdelingen vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling (SBALAFD) er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

For at Sikkerheds- og Ballistikafdelingen (SBALAFD) kan løse disse opgaver, skal der gennemføres en lang række test og forsøg, så der kan analyseres på data og dermed udvikles relevante retningslinjer og bestemmelser for brugen af våben og ammunitionen.

SBALAFD er derfor organiseret med 18 personer, herunder officerer, seniorsergenter, ingeniører og konstabler med specifikke specialer og kompetencer.

SBALAFD er stedet hvor man har mulighed for at arbejde i dybden med alle facetter af ballistik, og hvor kreativ tænkning, faglig indsigt samt sociale kompetencer er vigtigere end grad.
Om stillingen
Som sagsbehandler i SBALAFD, Indirekte Skydende Våben sektionen (ISV), skal du indgå i planlægning og gennemførsel af konkrete test og forsøg, herunder koordinering af personel, matriel, terræn og sikkerhed.

I øjeblikket er vi ved at teste nye 120 mm tunge morterer og 155 mm pjecer.

Du skal have flair og interesse for ammunition, teknik og IT.

Du kommer til at deltage i måletekniske opgaver, herunder f.eks. tryk- lyd- og accelerations-målinger.

Endvidere skal du deltage i sagsbehandling indenfor ammunition og måleteknik og undervise indenfor egne sagsområder.

I forbindelse med test- og forsøgsvirksomheden må der påregnes rejseaktivitet, primært i Danmark.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller oversergent, der er vurderet egnet til Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML).

Du er rollemodel og respekteret for dine faglige færdigheder, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed.

Du er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og besidder et højt fagligt niveau.

Det er en fordel, hvis du har erfaring indenfor områderne: Artilleri og/eller morter, med fokus og interesse for sikkerhedstjenesten og ammunition generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for ISV, ingeniør Henrik Christiansen telefon 25 67 86 66 eller via e-mail: HKIC-ISV01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Michelle Maria Sørensen på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 3. marts 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.

Vi har et godt samarbejde med Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området.

I Varde Kommune er der Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen ca. 900 militære arbejdspladser, så du vil på sigt have gode muligheder for at skifte stilling og karriereudvikling i lokalområdet.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent