Imagery Analyst ved NAOC ISR Afdelingen i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup


Imagery Analyst ved NAOC ISR Afdelingen i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup

Har du erfaring med ”Imagery Analysis”, ”Intelligence Surveillance and Reconnaissance Operations”, luftmilitær efterretningstjeneste eller brænder du for at udvide dine kompetencer som efterretningsspecialist, så er du måske den kollega, vi søger.
Om os
National Air Operations Centre (NAOC) er en del af Flyverkommandoen. NAOC fører luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt inden for det fulde spektrum af luftoperationer. Vi uddanner og udsender medarbejdere til luftoperationer og øvelser i store dele af verden, støtter med informationer om trusselsbilledet og andre flyveforhold. I kraft af vore højt specialiserede medarbejdere, er vi det naturlige omdrejningspunkt for planlægning og indsættelse af Flyvevåbnets operative kapaciteter.

NAOC Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Afdelingen er Flyvevåbnets kompetencecenter for luftmilitær efterretningstjeneste. Afdelingen understøtter NAOC Operations & Plans Afdeling i planlægning og afvikling af luftoperationer, bl.a. ved at stille en Intelligence Duty Officer i NAOC operationsfacilitet. Endvidere behandler ISR Afdelingen, på Flyverkommandoens vegne, alle sager i relation til efterretningstjeneste, og er efterretningsmæssigt kapacitetsansvarlig for hele Flyvevåbnet herunder ansvarlig for at udvikle evnen til at agere mere dynamisk (ISR Intelligence Cycle) i et informationsdomineret miljø.
Om stillingen
Du bliver en del af NAOC ISR Afdelingen i Forsvarets og Flyvevåbnets Imagery Intelligence (IMINT) center. NAOC ISR er bemandet med efterretningsspecialister inden for all source analyse og IMINT. Dine berøringsflader vil, udover NAOC ISR, være internt i NAOC organisation, Flyvevåbnets operative kapaciteter og Forsvarets øvrige efterretningskapaciteter, hvorfor et godt netværk er en stor fordel.

Du vil være en del af den daglige drift af Flyvevåbnets IMINT center, som gennemfører analyse af forskellige typer data inden for det elektromagnetiske spektrum fra fly, satellitter, RPAS, droner, håndholdte kameraer som f.eks. stillbilleder, Full Motion Video og Synthetic Aperture Radar mm. Du vil skulle gennemføre sagsbehandling inden for luftmilitær efterretning og Joint ISR, herunder støtte til Flyvevåbnets NIV III enheder, resten af Flyverkommandoen, FE m.fl.

Derudover vil du arbejde med Flyvevåbnets efterretningsmæssige studie/udvikling, bl.a. i relation til opbygning af Flyvevåbnets IMINT kapacitet, JISR konceptet og kapacitetsopbygning for Flyvevåbnets samlede efterretningsressourcer. Dit arbejde kræver stor fleksibilitet og gode samarbejdsevner, da der ofte vil være projektorienteret arbejde, der går på tværs af enheder. Du vil få mulighed for at beskæftige dig med en bred opgaveportefølje varierende fra efterretningsanalysearbejde til kapacitetsstudieudvikling.
Om dig
Du er seniorsergent eller har mod på og evner til at blive det og du har erfaring med enten luftmilitært efterretningsarbejde og/eller uddannelse som Imagery Analyst/Fototyder.

Du har gennemslagskraft og gode samarbejdsevner. Vi forventer, du kan arbejde selvstændigt med større sagsområder, samt at du er i stand til at gennemføre selvstændige analyser inden for tildelte ansvarsområder. Yderligere skal du kunne støtte afdelingens øvrige medarbejdere samt resten af NAOC i deres arbejde.

Du skal være IT kyndig, med god forståelse for avancerede computersystemer, software og netværk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte NK ISR Afdelingen, MJ T.Aa. Carlsen på telefon 728 11618.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent SSG Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 17. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 8. Stillingen er til besættelse den 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.

Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent