Almen sergent Hæren 1

Efterretningsspecialist ved Multinational Division Nord i Karup


Efterretningsspecialist ved Multinational Division Nord i Karup

Kan du udlede oplysninger om modstanderen og formidle dem til et operativt hovedkvarter? Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med efterretninger i et multinationalt miljø? Multinational Division Nord opbygger en del af sit hovedkvarter i Karup, hvor dit arbejde vil ligge til grund for Divisionens beslutningsproces.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være delt og beliggende i såvel Adazi uden for Riga, Letland som i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær hovedkvarter, der i fredstid skal gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, og i tilfælde af krise og konflikt skal føre landmilitære styrker herunder også danske enheder.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.

Slutteligt bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen som Efterretningsspecialist (ESPEC) oprettes med fast tjenestested i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup. Du vil indgå i G2.

I fredstidstid vil du blive ansvarlig for at samle og analysere data/efterretninger fra underlagte myndigheder mhp. at levere efterretninger til brug for hovedkvarterets planlægning. Det bliver bl.a. din opgave at deltage i udarbejdelse af efterretningsrapporter, deltage i uddannelse af efterretningspersonel, indgå som ESPEC i planlægningsarbejder. Du deltager desuden i varetagelsen af sektionens information management, der involverer håndtering af klassificerede netværk og materialer. Desuden vil du være ansvarlig for en række praktisk administrative opgaver. Alt skriftligt arbejde gennemføres på engelsk ligesom daglig mundtlig kommunikation vil foregå på engelsk.

Chefen for G2 forventes at blive en baltisk oberstløjtnant og sektionen vil være geografisk opdelt i mellem Karup og Adazi i Letland. Der må derfor forventes rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Vi forventer du er korporal, eller som minimum overkonstabel af 1. grad. Såfremt du ikke er korporal og har alle de ønskede uddannelser, må du påregne at skulle indgå en uddannelseskontrakt med henblik på gennemførelse af korporalsuddannelsen ved Hærens Sergentskole.

Du besidder gode kommunikative evner på både dansk og engelsk i såvel tale som på skrift.

Det er et krav, at du har gode analytiske evner, at du kan arbejde selvstændigt, har vilje til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Vi forventer du er præcis, hjælpsom, fleksibel og loyal, samt at du kan arbejde under pres uden at miste overblikket. Du skal kunne bruge Microsoft Office pakken i det daglige arbejde.

Det er ønskeligt, at du er korporal og har erfaring med efterretningstjeneste fra tidligere E-arbejde.

Det er ønskeligt, at du har INTOPS erfaring og det er ønskeligt at du har erfaring inden for information management.

Det er ønskeligt, at du har gennemført HEC 10, 11 og 12 samt TASO.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanente hovedkvarter i Slagelse står klart. Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.

Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte nuværende chef for G23 oberstløjtnant Kenneth Strøm på telefon 40 74 07 20 eller MJ Kent Mosegaard på telefon 40 74 07 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019. Ansættelsessamtaler med diverse prøver forventes gennemført i uge 8 eller 9.

Stillingen er til besættelse fra den 1. april 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent