Chefsekretær ved Air Control Wing i Karup


Chefsekretær ved Air Control Wing i Karup

Trives du med mange bolde i luften og er du struktureret, omhyggelig, udadvendt og god til at samarbejde?
Så er du måske den sekretær vi har brug for til at indgå i et aktivt miljø med en afvekslende hverdag i Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser af dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.

Du bliver tilknyttet Commanders Support Staff, der blandt andet arbejder med adjudantur, sekretærvirke for Air Control Wing ledelse, økonomi- og budget, presse og kommunikation, militær sikkerhed og krypto, IT-koordination og sekretariats- og kontaktvirksomhed.
Vi ”dyrker” Forsvarets grundværdier: Troværdighed, Åbenhed, Tillid, Selvstændighed og Ansvarlighed, fordi vi ved at gode relationer skaber gode resultater.
Om stillingen
Du vil, som sekretær for chefen for Air Control Wing, være ansvarlig for mødeplanlægning, koordinering af kalendere og aftaler samt koordinering af diverse besøg til myndigheden.
Varetage referentopgaver, udarbejde breve og invitationer samt forestå arrangementer af repræsentativ karakter ved enheden. Derudover skal du fremlægge ind- og udgående sager for chefen for Air Control Wing samt foretager de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dennes rejse- og mødevirksomhed.

Du vil, i et vist omfang, skulle støtte med andre kerneopgaver ved bl.a. parader, besøg og enhedsarrangementer. Herudover bistår du med registrering af og vejledning omkring postfordeling i dokumenthåndteringssystemet.

Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til at balancere familieliv/private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.
At blive en del af netværket af chefsekretærerne i resten af Flyvevåbnet og frem for alt, at være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om dig
Du har en kontoruddannelse og har gerne praktisk erfaring fra en lignende sekretærstilling.

Dine spidskompetencer er planlægning, styring og samarbejde.

Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, skal du besidde gode samarbejdsevner, og du skal være god til at arbejde selvstændigt med dine opgaver.
Det forventes, at du har god ordenssans og er punktlig samt at du optræder ansvarsfuldt og serviceminded i dit arbejde, da resten af organisationen er afhængig af det.

Fortrolighed, diplomati og diskretion er nøgleord for dit virke som sekretær for chefen for Air Control Wing. Du bemærker den lille forskel, selv blandt rutineprægede arbejdsopgaver, og du skal desuden være en dygtig, effektiv og diplomatisk kommunikator i både skrift og tale, på såvel dansk som engelsk. Du har IT-brugerkundskaber svarende til PC-kørekort. Kendskab til SAP og Captia er ønskeligt.

Godt kendskab til Forsvarets, Flyvevåbnets og Air Control Wing organisation er ønskeligt, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Basislønnen for en overassistent udgør 24.239,33 kr. pr. måned i aktuelt nivaeu. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte projektofficer i Commanders Support Staff, premierløjtnant Uffe Jensen, Air Control Wing på mail: AIR CONTROL WING-SC-007@mil.dk eller på tlf.: 72 84 50 15 på hverdage mellem kl. 08:00 og 14:00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sheeba Krause ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 9. Stillingen ønskes besat 1. marts 2019 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent