Rådighedsstilling - Banjermester af reserven søges til Søværnets reservestyrker


Rådighedsstilling - Banjermester af reserven søges til Søværnets reservestyrker

Vil du være med til at opbygge og udvikle en robust reservestyrke i Søværnet? Har du solid erfaring med personelforvaltning i Søværnet? Brænder du stadig for Søværnet? Så er stillingen som banjermester i reserven ved en af de tre nyetablerede reservestyrker i Søværnets eskadrer måske noget for dig.
Om os
Reservestyrken udfører tjeneste ved de sejlende enheder tilhørende Søværnets tre eskadrer på lige fod med den faste stab/besætning samt i skolestrukturen. Reservestyrken repræsenterer rådighedspersonel på tværs af både rang og fagspecialer.
Reservestyrken administreres af en lille ledelsesgruppe, der selv er rådighedspersonel, og som refererer direkte til stabschefen ved den respektive eskadre.

Vi har alle en baggrund fra Søværnet, og vi deler en stærk tilknytning hertil. Vi ser det som et stort privilegie, fortsat at kunne bevare kontakten og bidrage til opgaveløsningen i Søværnet. Denne holdning præger vores opgaveløsning. Vi har en uformel omgangstone og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer civile såvel som militære.

Vores formål er at understøtte eskadrerne i den daglige opgaveløsning både i den operative struktur og i skolestrukturen. Puljen af egnet reservepersonel skal udvides og denne opbygning foregår netop nu, derfor har vi brug for dig.

Vi arbejder målrettet på at skabe et miljø, hvor de tilknyttede reservefolk oplever, at det er meningsfuldt, udviklende og motiverende at investere deres tid i at gøre tjeneste i Søværnet. Vi er en succes, når både sejlende enheder, skoler og stabe oplever, at reservestyrken medvirker til at øge robustheden i opgaveløsningen og skaber øget fleksibilitet for den faste stok.

Forsvarets øverste ledelse prioriterer styrkelsen af reserven og vores arbejde har derfor stor bevågenhed.
Om stillingen
Som banjermester er du ansvarlig for at administrere og forvalte reservepersonellet ved eskadren. Da stillingen er nyoprettet, vil du få stor indflydelse på at udvikle jobindholdet inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med reserveledelsen. I samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal du være med til at opbygge en administrativ proces i forbindelse med rekruttering og hjemsendelse.

Dine primære opgaver vil som udgangspunkt omfatte:

- Iklædning af reservepersonellet.
- Være primære kontakt ifm. indkommanderinger.
- Være bindeled imellem reservepersonellet og eskadrens/skolens personelforvaltning.
- Opbygge og vedligeholde en erfarings- og kompetencematrix.
- Deltage i planlægning og gennemførelse af reserveseminarer.
- Kursustilmeldinger og rejseafregninger.

Vi tilbyder et alsidigt og betydningsfuldt job med mulighed for at præge udviklingen i Søværnets reserve. Reserveområdet er et område, der har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed hvilket betyder, at det er en prioriteret opgave at få opbygget en solid reservestyrke. Det er samtidig et job med stor fleksibilitet og frihed, og du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden.
Om dig
Du har lyst til at bevare en stærk relation til Søværnet.

Du har erfaring enten som banjermester fra en af eskadrens enheder eller som personelbefalingsmand i Søværnet. Det er en klar fordel, at du har forrettet sejlende tjeneste.

Som person er du udadvendt, hjælpsom og god til at skabe positive samarbejdsrelationer.
Du er så tilpas detaljeorienteret og struktureret, at både planlægning og opfølgning er en naturlig del af den måde du arbejder på.

Du skal forvente, at du bruger 20-40 dage om året på aktiv tjeneste i Søværnet. Det er vigtigt, at dette er forventningsafstemt med dit civile liv.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat til seniorsergent af reserven (M231) og løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og Centralforeningen for Stampersonel i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte reservestyrkechef kaptajnløjtnant af reserven Maria Martens på telefon 25 11 17 25.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 23. februar 2019.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. invitere til samtale.

Stillingen er ledig fra 1. februar 2019, og ses gerne besat hurtigst muligt, dog ønsker vi at vente på den rette medarbejder. Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.02.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent