Flyvevåbnet 3

Teknisk befalingsmand med flair for data ved System Optimization Element, Air Control Wing


Teknisk befalingsmand med flair for data ved System Optimization Element, Air Control Wing

Er du nørd…. ? Eller vil du gerne udvikle dit nuværende høje tekniske niveau til at blive det? Så har Air Control Wing et spændende og anderledes job til dig.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Ved ACW findes Air Control Wing Sustainment & Optimization sektionen. En sektion med 8 normer. Sustainment & Optimization Section (SO) er organiseret med en sektionschef, et antal senior systemteknikere, samt et Software Configuration Management Element. Sustainment & Optimization Section er blandt andet ansvarlig for, at fastholde og udvikle ACW som en tidssvarende og relevant aktør indenfor områderne DATA, COM, Taktiske Data Links samt simulation på baggrund af ACW operative behov. Sektionen har ligeledes stor national og international interaktion.

Sektionen er kendetegnet ved at være bemandet med specialister, hvilket gør sektionen til en arbejdsplads hvor medarbejderne udviser respekt for hinanden og der er en uformel omgangstone.
Om stillingen
I forbindelse med besættelse af stillingen skal du være indstillet på at gennemføre kurser, nødvendig uddannelse samt tilegne dig viden som sætter dig i stand til at varetage funktionen.

De væsentlige arbejdsopgaver omfatter:
• Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af arbejdsopgaver vedrørende operativ softwarekonfiguration i hele ACW.
• Arbejde med operative softwareområder jf. ACW bestemmelse herfor.
• Ansvarlig for Configuration Management i forbindelse med organisationens Operative IT-komponenter, herunder versioner og indbyrdes relationer. Komponenterne omfatter hardware, software, tilhørende dokumentation og brugere.
• Fordeling og kontrol af pålagte opgaver, anvende kvalitetsstyringssystemer under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø og helhedsforståelse, i relation til opgaveporteføljen.
• Deltage i løsning af sektionens mangeartede opgaver.

Udover internt i sektionen, medfører opgaveporteføljen samarbejde med myndigheder/enheder ved blandt andet FLV, HRN, SVN, FTS, FMI, NATO og US Joint Staff.

Stillingen kræver en udadvendt og informationssøgende medarbejder der parallelt med at være specialist, indhenter informationer til opgaveløsningen ved andre specialister med henblik på optimering af sagsbehandling til gavn for ACW, FLV og FSV.
Om dig
Du er uddannet sergent eller vurderet egnet til gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse (GSU).

Du har interesse for ACW operationer og systemer, samt interesse for udvikling af nye systemer som kan bidrage til løsning af ACW og FLV opgaver nationalt og internationalt. Du skal have en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer og skal kunne lide at arbejde i et miljø hvor høj faglighed er en selvfølge.

Ligeledes skal du være ansvarsfuld og kvalitetsbevidst, samt være konstruktiv og have gode samarbejdsevner.

Du kan forvente rejseaktivitet i.f.m. udvikling af nye systemer samt ”sustainment” af eksisterende systemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Andersen på telefon 728 45450 eller mail ACW-LSO-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent SSG Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristens udløb, men henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent