Søværnet 04

Kok til Sejlkutterene SVANEN og THYRA


Kok til Sejlkutterene SVANEN og THYRA

Er du ekspert i at sejle sejlbåd – eller har du lyst til at blive det? Er du socialt anlagt, tolerant og har lyst til at lære fra dig? Er du uddannet kok, arbejdsom og selvstændig, og trives du med endog meget varierende arbejdsopgaver og ansvarsområder? Så er stillingen som dæksgast på sejlkutterne noget for dig
Om os
Som kok på sejlkutterne vil du have et særdeles alsidigt job med et stort selvstændigt ansvar og gode muligheder for personlig udvikling.
Du kommer til at indgå i en lille besætning præget af sammenhold, samarbejde og åbenhed – og hvor alle brænder for det, de laver. Du må derfor også forvente, at der vil blive stillet store krav til dig, din arbejdsindsats og din ansvarlighed.

Leveforholdene om bord er trange og forholdsvis primitive, og arbejdet kan ofte være hårdt, koldt og vådt. Vi har hverken WiFi eller TV, og du kommer til at dele et mindre lukaf med skibets dæksgast.

Til gengæld indebærer jobbet masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande, muligheder for at møde mange nye mennesker, samt en god del eventyr og frihed.

Sejlsæsonen varer typisk fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste hele sommeren og frihedsafvikling om vinteren. Vi tilstræber at kunne holde 3 ugers sommerferie.
Om stillingen
Søværnets sejlkuttere SVANEN og THYRA er skoleskibe for søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse. Skibene sejler hen over sommeren primært i danske farvande med enkelte afstikkere til udenlandske havne. Den faste besætning på hvert skib består af fire mand: Chef, regnskabsfører, kok og dæksgast, hvortil der kommer op til seks kadetter.

Du kommer til at indgå i en lille, dedikeret besætning, hvor det vigtigste fælles mål altid er at skabe de bedste rammer for kadetternes uddannelse. Jobbet som kok på en sejlbåd med en lille besætning stiller store krav til din ansvarlighed og selvstændighed. Du vil få ansvaret for kabyssen og proviantering(inkl. regnskab). Udover at være kok forventes det også at du deltager aktivt på dækket under sejlads ifm. alt fra sejlhåndtering og -manøvrer, over tovværksarbejde, rengøring og messingpudsning – alt i samarbejde med kadetterne og den øvrige besætning.

Derudover forventes det, at du bidrager til undervisningen i sømandskab, sejlhåndtering mm. Du kommer endvidere til at deltage i vagten, både i søen som rorgænger og udkig, og i havn som en del af vagtholdet, herunder som vagt på kajen.
Om dig
Selvom besætningen er præget af sammenhold og samarbejde, vil du i mange tilfælde selv være den, der har ansvaret for dine arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at du er arbejdsom og initiativrig, og at du formår at holde humøret højt, selv når forholdene er hårde.

I sejlkutterne lever vi mange mennesker på særdeles begrænset plads, hvilket stiller store krav til din tolerance og dine menneskelige egenskaber. Derfor skal du være imødekommende, socialt anlagt og god til at kommunikere, ikke mindst i forhold til undervisning af kadetterne.

Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå orlogsmæssigt korrekt og i det hele taget som en værdig repræsentant for Søværnet over for offentligheden. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever.

Du er uddannet kok og har gennemført Søværnets Basisuddannelse, såfremt sidstnævnte ikke er tilfældet vil du skulle gennemgå basisuddannelsen ifm. din ansættelse. Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har speedbådscertifikat eller tilsvarende.

Sluttelig er det naturligvis en absolut fordel, hvis du har erfaring med at sejle sejlbåd, uanset på hvilket niveau eller under hvilke forhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for THYRA, KL Christian Aasted Rothly på tlf. 4130 9887 eller mail THYR-LE001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 16. februar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.02.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent