Chef for Træningssektionen ved NAOC i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup


Chef for Træningssektionen ved NAOC i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup

Er du en officer, der kan bevare overblikket, og vil du være med til at sikre opbygning og fastholdelse af et højt kvalifikationsniveau i National Air Operations Centre (NAOC), og de kapaciteter som opstilles i rammen af NAOC, så er du måske den nye chef for Træningssektionen i NAOC, Flyverkommandoen (FLK).
Om os
Ved Forsvarsforlig 2018-2023 blev det besluttet at opstille NAOC i rammen af en fremtidig Flyverkommando (FLK). NAOC skal føre nationale og internationale luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt frem til ”Transfer of Authority” til NATO. Denne føring kan finde sted inden for det fulde spektrum af luftoperationer.

NAOC varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets (FLV) enheder på det niveau, hvor CH FLK udøver sin kommando. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC udøver sin føring af luftoperationerne på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben.
Om stillingen
Som Chef for Træningssektionen ved NAOC er du en af to sektionschefer i Special Air Operations & Training Afdelingen. Du er, med dine fire medarbejdere, ansvarlig for uddannelsesplaner for samtlige funktioner i NAOC – faste såvel som designeringsfunktioner. Du tilrettelægger endvidere interne og eksterne operative uddannelser og træning, herunder øvelser for NAOC personel (f.eks. Senior Duty Officer), personel tilknyttet luftforsvaret (fx National Available Air Defence Commander), samt personel til FLK INTOPS bidrag (fx Mission Target Approval Authority og Special Operations Air Task Group). Sektionen er desuden ansvarlig for efterretningsuddannelser i Flyvevåbnet.

Du er endvidere ansvarlig for løbende at føre tilsyn med at NAOC lever op til de fastsatte standarder og procedurer, herunder at der er rådighed over national og NATO dokumentation. Endelig er du ansvarlig for simulering til understøttelse af intern uddannelse, træning og øvelsesaktiviteter for NAOC personel (både fast- og designeringspersonel).

Stillingen kræver et bredt kendskab til Flyvevåbnets operative virke kombineret med evnen til at bevare overblikket og prioritere det daglige arbejde.
Du vil skulle etablere og vedligeholde gode og tætte samarbejdsrelationer internt i NAOC og FLK, såvel som eksternt til øvrige enheder og myndigheder i Forsvaret og NATO (ACC Ramstein/CAOC Uedem).
Om dig
Du er en erfaren officer med et udpræget blik for Forsvarets samlede virksomhed. Dit virke er gennemsyret af et operativt mindset, og du ser muligheder frem for begrænsninger. Du trives i et til tider hektisk miljø og bevarer altid roen og overblikket.

Du har en bred erfaring fra FLV og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste er en fordel. F.eks. vil en baggrund som 27 (Fighter Allocator) kunne være en fordel i stillingen, men anden operativ baggrund kan også nyttiggøres. Det vigtigste er din tilgang til opgaverne og din evne til at samarbejde.

Du er en kommunikerende og empatisk chef med en anerkendende lederprofil, og du evner at lede en forskelligartet gruppe af medarbejdere. Du tager vare på dit personale, giver de nødvendige direktiver/rammer og tager ansvar for resultaterne over for din foresatte. Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er kaptajn og er optaget på eller er i gang med at læse MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschefen for Special Air Operations & Training Afdelingen Jens Blomqvist på fko-f-chns@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfrist er den 17. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 8.
Stillingen er til besættelse senest den 1. april 2019.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

29.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent