Missionplanner

Sagsbehandler for Arktisk Kommando til sektionen ved Værnfælles Forsvarskommando


Sagsbehandler for Arktisk Kommando til CIS sektionen ved Værnfælles Forsvarskommando

Har du en operativ baggrund med god teknisk forståelse eller omvendt og kan du håndtere planlægning og gennemførelse af projekter, ansvar for et helt særligt område, samt sagsbehandle på højt niveau. Så har du muligheden for at blive udfordret, udviklet og blive en del af et hold, der arbejder med kommunikations- og informationssystemer på Forsvarets højeste styringsniveau.
Om os
Stillingen indgår i Operationsstaben ved Forsvarskommandoen (FKO) i Karup. J6 består af J6 sektionen i Karup, med to underliggende Kommunikationscentre: Kommunikationscenter Vest i Karup og Kommunikationscenter Øst i Købehavn. J6 CIS sektionen i Karup er delt op i tre hovedelementer, Indsættelseselementet, Projekt- og Planlægningselementet, samt kommunikationscentrene Vest og Øst.

Indsættelseselementet har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og drift af CIS i forbindelse med Forsvarets styrkeindsættelse i nationale og internationale operationer samt øvelsesvirksomhed.

Projekt- og Planlægningselementet er ansvarlig for styring, modernisering, udvikling, anskaffelse og anvendelse af operative informatik- og kommunikationssystemer i Forsvaret på operativt og strategisk niveau.
J6 varetager herudover ledelse og sagsbehandling samt forestår den praktiske sagsbehandling for signalhåndtering via Forsvarets to kommunikationscentre med den tilknyttede Flåderadio.
J6 er en kritisk kapacitet for operationsstabens opgaveløsning og J6 udgør en central rolle både internt i Operationsstaben og over for alle Forsvarets operative myndigheder.
J6 deltager i næsten alle planlægnings- og analysefora og der er behov for et godt og tæt samarbejde med øvrige sektioner, sagsbehandlere og underlagte myndigheder.

Du bliver en del af et specialiseret team, der sætter opgaven først og samarbejder om den bedste vej til målet. Det gør vi bl.a. ved at støtte hinanden i et miljø, hvor de bedste løsninger findes i fællesskab og hvor alle tager ansvar for hinanden og opgaven. Du vil få Arktis som dit hovedsagsbehandlerområde og du skal samarbejde med Arktisk Kommando.
Om stillingen
Arktisk Kommando er et helt særligt segment i vores opgaveportefølje og organisatorisk placeret i Projekt- og Planlægningselementet. Arktisk Kommando anvender en række systemer, der skal sikre evnen til at kommunikere med samarbejdspartnere, opretholde et bedre situationsbillede (land, luft og maritimt) samt understøtte kommandoens evne til at planlægge og føre operationer i det arktiske område.

Stillingen omfatter projektledelse og stabsofficersvirke med ansvarsområde Arktisk Kommando, og er en nyoprettet stilling på M321 niveau. Din faste arbejdsplads er i Karup og du skal påregne jævnlige rejser til Nuuk, for at sikre tæt kontakt og støtte til Arktisk Kommando.

Der er derfor behov for, at stillingen udvikles på J6 kerneområder i relation til planlægning og overordnet forvaltning, tilsyn og kontrol vedr. kommunikations- og informationssystemer ved Arktisk Kommando. Derudover skal du fungere som sagsbehandler på J6 øvrige områder, herunder tværgående arbejde inden for drift og udvikling af Værnsfælles Kommandos operative kommunikationskapaciteter.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har kendskab til og ikke mindst interesse for forsvarets operationer.

Særlig kendskab til Arktis vil være en fordel, men er ikke et krav. Du har viden om samspillet mellem enheder til vands, til lands, i luften og kan arbejde alene både i udførelsen og ved skrivebordet. Har du tidligere haft tjeneste i en kommando/stab, ved Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller Forsvarets Hovedværksteder vil det absolut være en fordel, men det er ingen betingelse.

Du har erfaring i at arbejde med og lede implementeringen af kommunikationssystemer og netværk, i daglig tale forkortet CIS.

Som person besidder du gode samarbejdsevner og er anerkendt for din evne til at agere selvstændigt i rammen af et givent opgavesæt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeirets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende opereationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for J6 ved Værnsfælles Forsvarskommando, oberstløjtnant Alvin Anker Bang +45 72 84 05 61 /mobil +45 21 52 48 01 eller mail FKO-O-CHJ6@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontake HR konsulenten ved Forsvarsministerits Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 22. februar og samtaler gennemføres i Karup eller på VTC/Skype forventeligt uge 9.

Vi vil bede dig om at søgte stillinge via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeirets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

28.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent