Almen sergent Hæren 1

Operationsofficer til Operationssektionen/1. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet


Operationsofficer til Operationssektionen/1. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet

Brænder du for det operative virke indenfor føringsstøtteområdet? Så kan du være på vej mod en spændende stilling som operationsofficer i 1. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet.
Om os
1. Føringsstøttebataljon er en ny operativ bataljon, der opbygges med operative føringsstøtte- og CIS-kapaciteter til 1. Brigade. Bataljonen består af en bataljonsstab, Stabskompagni Brigade og CIS Kompagni Brigade.

Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af føringsstøtteenhederne til støtte for 1. Brigade. Bataljonsstabens S7 er Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) og støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af HTK.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for føringsstøtteområdet i 1. Brigade.

Bataljonen har et operativt mindset, som hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt fokus på økonomi med kræfterne. Bataljonen har et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil referere direkte til stabschefen og vil komme til at arbejde med operationssektionens daglige sagsbehandling samt intern og ekstern koordination, med det formål bedst muligt at støtte de underlagte kompagnier.

Ovenstående vil ske i et spændende spændingsfelt mellem en teknisk våbenart og et operativt mindset. Du kommer til at støtte kompagnier som består af en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere. Størstedelen af medarbejderne har adskillige års erfaringer med levering af CIS-løsninger i såvel ind- og udland, og flere har suppleret erfaringen med et IT-fagligt svendebrev.

Du kommer til at få et solidt kendskab til en spændende række opgaver der går fra national uddannelse til international indsættelse i rammen af 1. Brigade. Du bidrager til planlægning af bataljonens indsættelse i 1. Brigade aktiviteter, herunder individuel detailplanlægning og stabsarbejde.

Som operationsofficer vil du være sagsbehandler for sager relateret til føringsstøtte. Du bidrager til sagsbehandling af bl.a. uddannelse, føringskoncept og støtte til 1. Brigade. Herunder CIS-løsninger for hærens udsendelser i internationale missioner, inclusiv rekognoscering og fact finding.

Når bataljonen indsættes i operativ ramme indgår du som fører af én af to føringsinstallationer, der p.b.a. tæt monitering af den operative udvikling, leder indsættelsen af bataljonen.
Om dig
Du forventes at kunne opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere både internt i brigaden og ved regimentet, men i høj grad også udenfor. Denne kompetence vil være afgørende både for dine egne resultater men også for hele bataljonens virke.

Du er analytisk velfunderet, og har en god forståelse for doktrin, føring og stabsarbejde. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer og er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig.

Det forventes, at du har kendskab til Forsvarets operative og taktiske behov for føringsstøtte og CIS, herunder i hvilken ramme det ses indsat. Du skal hurtigt kunne tilegne dig en forståelse for sektionens opgaveløsning og derefter kunne medvirke til at koordinere opgaveløsninger i rammen af 1. Føringsstøttebataljon og 1. Brigade.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Hæren (VUT-I/L HRN) eller tilsvarende, gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

Du forventes at have såvel interesse som flair for at engagere dig i de tekniske opgaveløsninger hvorfor erfaring med kommunikations- og informationssystemer selvsagt er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer, at du besidder gode skriftlige og mundtlige dansk- og engelskfærdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt/NATO Secret og at du kan opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for 1. Føringsstøttebataljon MJ Lars Abild på mail: TGR-MOB00@mil.dk eller tlf. 72826420 / 4132 8892.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 3266 5150.

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef. Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante
dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.


OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

25.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent