Missionplanner

Souschef/sagsbehandler til Koordinationssektion


Souschef/sagsbehandler til Koordinationssektion

Har du lyst til at arbejde i en stab, hvor trivsel og højt tempo går hånd i hånd, og hvor dynamik forefindes i rigelige mængder? Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af forskelligartede opgaver i både indhold og kompleksitet? Så har vi en ledig stilling som sektionens souschef og primære sagsbehandler indenfor motorkøretøjsforvaltning ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD).
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.

FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i FDD. Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus. FDD er sammensat af ca. 80 % civile og ca. 20 % militære medarbejdere.

FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandt andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

Hos FDD har vi en kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner. Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et job som souschef for koordinationssektionen. Der er tale om en nyoprettet stilling, som du vil være med til at definere indholdet i. Din primære opgave vil dog være i relation til motorkøretøjsforvaltning, men du vil også løse andre opgaver herunder souschefrelaterede opgaver. Koordinationssektionen støtter chef FDD og stabschefen i deres arbejde. Vi arbejder generelt med alle de opgaver, som ikke naturligt løses af en af vores andre sektioner i staben. Da alt sagsbehandling er samlet i staben, er vi ofte i direkte dialog med vores faglige kollegaer i FDD’s afdelinger.

Vi er en ni engagerede og selvstændige medarbejdere, såvel militære som civile. Vi har ofte et højt arbejdstempo. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Vi har flekstid i FDD.

Som sagsbehandler vil du bl.a. arbejde med den fortsatte implementering af delebilsordningen ud fra den godkendte Buisness Case. Du vil blive ansvarlig for implementering af forligsprojekt ”F73 Udbygning og optimering af køretøjspuljekonceptet”, som dels skal effektivisere delebilsordningen og dels skal inkludere andre typer køretøjer.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Master i Militære Studier eller tilsvarende civil uddannelse.

Du er imødekommende, tålmodig og kan kommunikere både op-, ned- og til siden, da samarbejdet med vores kunder er af højeste prioritet. Du skal selvfølgelig kunne se sagerne fra flere vinkler. Du er udadvendt og socialt anlagt, med en naturlig evne til at skabe nye relationer.

Du har flair for samarbejde og koordination på højt niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution med fast tjenestested i Aarhus, og er til besættelse snarest.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef orlogskaptajn Torben Tvevad Kjærulff på telefon 72 81 60 36.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 8.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

25.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent