Søværnet 04

Kampinformationsgast til 3. besætning/THETIS-kl


Kampinformationsgast til 3. besætning THETIS

Er du uddannet kampinformationsgast, er du måske den person, som søges til en ledig stilling i 3. besætning på en Thetis-klasse.
Om os
THETIS-kl. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der primært løser opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er suverænitetshævdelse i Nordatlanten, deltagelse i Search and Rescue operationer og fiskeriinspektion. For at vedligeholde og udbygge enhedens evne afholdes løbende øvelser internt i skibet og eksternt med samarbejdspartnere i Nordatlanten, herunder øvelser i Skotland og Norge

3. Besætning er valgt til at bemande THETIS som kommandoskib i den stående NATO mineryd-ningsgruppe SNMCMG1 i 2019. Denne spændende opgave gennemføres sammen med 2. besætning og foregår i Nordeuropa.
Om stillingen
Stillingen er i skibets taktiske sektion, som består af 2 officerer, 1 mellemleder og i alt 6 konstabler.

Din opgave bliver at deltage i det daglige arbejde i skibets operationsrum. Her vil en del af opgaven være at opretholde det operative billede af skibs- og lufttrafik. Du vil ligeledes skulle foretage lettere administrative opgaver i form af rettelser i publikationer, søkort etc. Som sekundære opgaver skal du i samråd med daglig leder og øvrigt personel i operationsdivisionen være en del af uddannelsen af værnepligtige, når disse er ombord.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed. Du skal ligeledes have gennemført funktionsuddannelse som kampinformationsgast.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte banjermester OS Jørgen Høegh Frederiksen mail: d11-k3fv110@mil.dk eller SSG Lars Hoel, sagsbehandler Bemandingssektion på mail: sca-f-bem03@mil.dk eller telefon 7260 4183.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. februar 2019 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

23.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent