Specialist i metaller og legeringer (Genopslag)


Specialist i metaller og legeringer (Genopslag)

Vil du være med til at videreføre forsvarets traditioner og historie gennem arbejde med tekniske løsninger indenfor metagenstande? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup, hvor vi søger en ny kollega til Kapacitetscenter Udrustning.
Om os
I Kapacitetscenter Udrustning har vi ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre anskaffelser inden for udrustningsområdet. Det vil sige vores ansvarsområde strækker sig fra uniformer over fodtøj, arbejdstøj, hovedbeklædning, soveposer, idrætstøj, medaljer, enhedsafmærkning og meget andet. Vi er overordnet materielansvarlige indenfor vores materielområde og det betyder, at vi er overordnet ansvarlige for at tilvejebringe det ønskede materiel så det er til rådighed i den rette mængde, til rette tid og i rette kvalitet for Beredskabsstyrelsens og forsvarets ansatte.

Vi er efterfølgende ansvarlige for drift af udrustningsgenstandene, herunder er vi ansvarlige for materielsikkerhed og lagerstyring.

Vi er et team på 14 medarbejdere, der alle har anskaffelse, drift og udvikling af udrustning som fællesnævner. Udfordring og variation i opgaver, teamwork med gode kollegaer er alt sammen noget vi kan tilbyde dig.
Om stillingen
Vi søger en specialist inden for metaller og legeringer, der kan være teknisk ansvarlig for sabler, medaljer, bælter og alle typer metalgenstande der bæres på uniformer og på hovedbeklædning, herunder produktionsværktøjer der benyttes til fremstilling af samme. Vigtigheden af disse genstande er betydelig da disse genstande alle er en stor del af vores traditioner og historie. Disse genstande er derfor specifikt rettet mod forsvarets og beredskabsstyrelsens medarbejdere og har stor betydning for disse.

Som specialist inden for metaller og legeringer skal du kunne rådgive og vejlede beredskabsstyrelsens og forsvarets brugere i alle aspekter af de genstandstyper der ligger inden for dit ansvarsområde.

Dine primære opgaver bliver følgende:
- Være teknisk ansvarlig for de tidligere nævnte genstandstyper, med henblik på at tilrettelægge og gennemføre anskaffelser inden for disse områder.
- Holde dit ansvarsområde i drift, dvs. at behandle reklamationer, gennemføre behovsanalyser, tilsikre tilstedeværelsen af den nødvendige udrustning til rette tid og sted, om nødvendigt gennemføre udvikling samt evt. udfasning af udrustning.
- Deltage i anskaffelsesprojekter inden for dit ansvarsområde med henblik på at etablere relevante rammeaftaler og kontrakter.
- Vejlede og rådgive brugerne i valg og brugen af udrustningsgenstandene inden for dit ansvarsområde.
- Leverandørkontakt. Tæt dialog med leverandørerne, med henblik på samarbejde, anskaffelse, reklamation og modifikation af udrustning inden for dit ansvarsområde.
- Kundekontakt. Tæt dialog med forsvarets enheder, både i forbindelse med anskaffelse og drift.
- Udarbejde forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver for udrustning inden for dit ansvarsområde.
- Deltage i controlling og opfølgning på driften af udrustning. Være ansvarlig for, at der løbende gennemføres driftsoptimering og der herunder koordineres med operative enheder.

Du får en stor kontaktflade internt i forsvaret og beredskabsstyrelsen og vil blandt andet skulle samarbejde med andre tekniske specialister, operative enheder, indkøbere, handelsjurister og administrativt personale som en naturlig del af din opgaveløsning.

Der vil være lidt rejseaktivitet forbundet ved stillingen og kørekort til personbil er påkrævet. Der vil primært være tale om indenlands rejser til beredskabsstyrelsens og forsvarets øvrige etablissementer.

Du vil gennemgå et introduktionskursus, der umiddelbart giver dig et indblik i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, og derudover skal du løbende deltage i relevante kurser, der udvikler dine kompetencer.
Om dig
Du har en faglig uddannelse inden for metal- og/eller værktøjsfaget eller har anden relevant uddannelse, gerne med erfaring i opgaver indenfor anskaffelser og drift.Du har sans for detaljerne og ved at djævlen netop ligger i detaljen og derfor er ingen fejl eller nuancer for små til at blive rettet eller genovervejet.

Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver. Du kan både indgå i et effektivt teamwork med andre kollegaer, men også selvstændigt løse forskelligartede opgaver og sikre, at de bliver fulgt til dørs.

Du er god til at kommunikere, og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med SAP/R3 vil være en stor fordel.

Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til projektarbejde (Forsvaret anvender Prince 2), ligesom erfaring med forhandling og mødeledelse vil være et plus.
Ansættelsesvilkår
Som civil er ansættelsen og aflønningen i henhold til gældende fælles overenskomst, det statslige område samt gældende organisationsaftale på ansættelsesområde. Din samlede løn, består af en grundløn og et evt. individuelt forhandlet tillæg, afhængig af dine kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær er stillingen på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og gældende organisationsaftale på ansættelsesområdet. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er endvidere forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til major Kasper Sander Riis tlf. +45 72 81 48 11 eller på e-mail FMI-LA-CHWUD@FIIN.DK.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på +45 72 81 91 58.

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019.
Der gennemføres ansættelsessamtaler efter opslaget udløb og stillingen er til besættelse d. 1. april 2019, eller snarest derefter.
Stillingen er tidsbegrænset, hvilket betyder at ansættelsesforholdet bringes til ophør uden varsel d. 31. december 2020.

Du kan søge stillingen via link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe, sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

17.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent