Almen sergent Hæren 1

Uddannelses- og operationsofficer i Uddannelsessektionen ved Stab 2. Brigade


Uddannelses- og operationsofficer i Uddannelsessektionen ved Stab 2. Brigade

Har du evnerne, lysten og viljen til at arbejde med udvikling og uddannelse af soldater og enheder, og trives du i en travl og dynamisk hverdag, hvor der stilles høje krav til selvstændighed og kvalitet i pgaveløsningen - så skal du søge stillingen som uddannelses- og operationsofficer ved G7 i Stab 2. Brigade i Slagelse.
Om os
I det nye forlig er 2. Brigade overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder i Panserbataljonen, Opklaringsbataljonen samt i den lette infanteribataljon. Derudover har brigaden ansvaret for Hærens basisuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved GHR og JDR.

2. Brigade er ligeledes ansvarlig for styrkeproduktion til nationale og internationale operationer. Brigadestaben indgår ligeledes som en operativ stab under øvelser i både indland og udland, som eksempelvis på Saber Knight, der afholdes af Danske Division.

På det uddannelsesmæssige område er 2. Brigade ansvarlig for at gennemføre den nye
løjtnantsuddannelse samt udarbejdelse af en kompetenceudviklingsstrategi for Hærens reserve, og derudover er brigadens uddannelsessektion (G7) med til at sætte strøm til nyt uddannelseskoncept i Hæren med større fokus på on-the-job-training.

G7 består af otte medarbejdere under ledelse af en sektionschef (M331), en
næstkommanderende (M331), fire kaptajner, en chefsergent og en seniorsergent. Kadren til
løjtnantsuddannelse på 21 normer ligger også under G7 og her ses et tæt samarbejde.

G7 er i nyordningen ansvarlig for følgende hovedopgaver:

Ansvarlig for klargøring og uddannelse af styrkebidrag til større missioner, sammen med primært G2 og G3 i brigadestaben.

Gennemførelse af løjtnantsuddannelsen.

Koordinering og kontrol med teknisk og taktisknær udvikling inden for opklaring, kampvogne og let infanteri.

Koordinering og udvikling af Hærens Basisuddannelse.

Udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi for Hærens reserve.

Føre tilsyn og kontrol med den uddannelse der gennemføres ved brigadens enheder.

Indgå i brigadens hovedkvarter som operationsofficer eller som del af forbindelsesofficerselementet.
Om stillingen
Som uddannelses- og operationsofficer kommer du til at indgå i G7-teamet, som består af dygtige, ambitiøse og højt motiverede medarbejdere med bred og stor operativ og uddannelsesmæssig erfaring.

Du vil skulle udføre selvstændig sagsbehandling inden for uddannelsesområdet og et af dine primære ansvarsområder bliver rollen som missionmanager for RESOLUTE SUPPORT (RS) i Afghanistan.
Stab 2. Brigade har etableret Mission Planning Teams for hver af de større missioner og det er i rammen af det for RS, du vil komme til at bruge det meste af din tid på bl.a. følgende aktiviteter:

Gennemførelse af koordinationsmøder, erfaringsseminarer samt planlægningsseminarer.

Deltagelse på chef-rekognosceringer.

Udgivelse af varsler, foreløbige samt endelige befalinger.

Planlægning af diverse øvelses- og skydeaktiviteter samt gennemførelse heraf.

Deltagelse på diverse konferencer, briefinger og møder med højere myndigheder og interessenter.

Din hverdag vil være dynamisk og veksle mellem anvendelse af analytiske kompetencer i tilrettelæggelses- og planlægningsarbejdet og praktisk koordination og aktivitetsgennemførelse via en bred kontaktflade til enheder og enkeltpersoner, som enten står for udsendelse til missionen eller lige er returneret fra missionen.

Du vil ligeledes komme til at være brigadens primære sagsbehandler i forhold til udsendelse af træningsbidrag til Operation ORBITAL i Ukraine.

Derudover forventes det at du selvstændigt styre større projekter med uddannelsesmæssigt indhold med snitflader og involvering bredt ud i Hæren eller styrelser. Du kommer til at have et tæt samarbejde med brigadens panserbataljon og uddannelsesbataljon ved JDR, hvor du gennem tæt samarbejde og kendskab til de to enheders uddannelsesmæssige opgaver sikrer sammenhæng mellem brigaden og bataljonernes opgaveløsning. En del af denne opgave relaterer sig også til den tekniske og doktrinære udvikling af kampvognsvåbnet.
Om dig
Der vil blive lagt vægt på dine realkompetencer. Vi forventer dog, at du er kaptajn med enten VUT-I/L eller VUK med som minimum bataljonskursus og ønskeligt også brigadekursus. Er du ikke udnævnt kaptajn, men har en tilstrækkelig tjenestealder, talent og erfaring fra arbejdet i Hæren, så søg endelig stillingen. En ansættelse vil i dette tilfælde så være betinget af tegning- og opfyldelsen af en uddannelsesaftale.

Du har en betydelig erfaring fra Hærens operative enheder og har med meget gode resultater været udsendt i internationale operationer. Du har evt. forrettet tjeneste ved skole eller operativ stab. Du har sandsynligvis en stor interesse for planlægning og drift af uddannelse og kompetenceudvikling, såvel for enkeltpersoner som for enheder.

Du har sandsynligvis et solidt kendskab til uddannelseslære, herunder gerne kendskab til
Kvalitetsrammen for Livslang Læring. Stillingen stiller store krav til din fremtræden, kommunikations- og planlægnings evner. Du vil utvivlsomt komme til at løse opgaver uden for dit interesse- og kompetencefelt, hvilket under tiden vil stille krav til din fleksibilitet og professionalisme.

Du har forståelse for Forsvarets samlede organisation og uddannelsesvilkårene ved kamptropperne.

Du er analytisk stærk, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj
grad af selvstændighed. Du besidder en høj grad af faglighed og har blik for såvel detalje som helhed.

En væsentlig del af arbejdet i G7 og 2 Brigade kræver gode skriftlige egenskaber, hvorfor det er et krav, at du kan formulere dig klart og kortfattet på skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til internationale operationer (INTOPS), skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Det er et krav, at du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og at du kan opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef G7 MJ Thomas Lunau, mobil: 25 55 60 71

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.

Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.01.2019

Indrykningsdato

11.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent