Flyvevåbnet 3

Næstkommanderende ved Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarsakademiet


Næstkommanderende ved Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarsakademiet

Er du en ambitiøs, arbejdsom og analytisk stærk major, der kan styre stabsarbejde og samtidig være rollemodel for de unge kadetter? Trives du med forandring – herunder de nye og kraftige vinde der blæser på uddannelsesområdet, og har du blik for Flyvevåbnets historie og ikke mindst de traditioner, der udgør det bærende fundament for officerer i Flyvevåbnet? Så er stillingen som næstkommanderende ved Flyvevåbnets Officersskole måske noget for dig?
Om os
Vi er dedikerede til den militære profession, og vi ønsker at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive lederuddannelser. Vi er en moderne og dynamisk uddannelsesinstitution, med respekt for Flyvevåbnets historie, traditioner og ikke mindst den kultur der er i Flyvevåbnet. Vi har højt til loftet med plads til forskelliglighed, men trækker alle i samme retning, når der er truffet beslutninger.

Flyvevåbnets Officersskole er, ligesom Hærens og Søværnets officersskoler og Forsvarets Sprogskole, organiseret som en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet. Den 1. januar 2019 blev Forsvarets sergentskoler organisatorisk underlagt Forsvarsakademiet. Dette medfører, at Flyvevåbnets Sergentskole på 28 medarbejdere oprettes organisatorisk under Flyvevåbnets Officersskole, hvormed drift og udvikling af befalingsmænd i Flyvevåbnet bliver en del af officersskolens ansvarsområde.

Flyvevåbnets Officersskole og Flyvevåbnets Sergentskoles stab består af 35 civile og militære medarbejdere, fordelt på 7 medarbejdere på Svanemøllen og 28 medarbejdere i Karup, hvis primære fokus er på at uddanne og udvikle de bedste ledere til Flyvevåbnet. Udover officersskolens stab, er der til skolen knyttet mere end 15 akademiske lærere fra Forsvarsakademiets institutter.

Vi har ansvaret for at planlægge, koordinere befalingsmænds- og officersuddannelserne til Flyvevåbnets operative enheder. I den forbindelse er chefen for officersskolen studiechef, hvilket er et vigtigt led i både kvalitetssikring og uddannelsesudviklingen i snævert samarbejde med Flyverkommandoen, Dekanatet på Forsvarsakademiet, uddannelsesafdeling og ikke mindst institutterne ved Forsvarsakademiet. Videre er FLOS bindeleddet mellem Forsvarsakademiet og Flyverkommandoen samt aftagerne af befalingsmænd og officerer – Flyvevåbnets operative myndigheder. Ligeledes har vi ansvaret for rekrutteringen til Flyvevåbnets officersuddanner, hvilket er et område med en bred intern berøringsflade og en meget udadvendt kontant til potentielle kadetter.

Forsvarsakademiet er en værnsfælles myndighed, der varetager alle Forsvarets officersuddannelser og snart også mellemlederuddannelser fra grunduddannelse til de højere akademiske uddannelser. Det primære fokus er derfor rettet mod uddannelse, forskning og formidling. Samlet set har Forsvarsakademiet pr. 1. januar ca. 450 civile og militære medarbejdere og flere hundrede studerende på forskellige uddannelser og kurser. Vores miljø er derfor meget alsidigt og dynamisk.
Om stillingen
Stillingen har stor ledelsesmæssig tyngde, da du, ud over at referere til chefen for Flyvevåbnets Officersskole, der er oberst, er foranstående for såvel officersskolens stab, kadetter og fra den 1. januar chefen for Flyvevåbnets Sergentskole, der er major. Der er derfor et stort planlægnings- og koordinationsansvar imellem skoler, institutterne og andre dele af Forsvarsakademiets struktur samt eksterne myndigheder i Flyvevåbnets operative struktur – samt et meget tæt arbejde med Flyverkommandoen – herunder er du overordnet ansvarlig for rekruttering til Flyvevåbnets officersuddannelser.

Du bliver nærmeste chef for to majorer og to kaptajner, herunder områderne befalingsmandsuddannelser, kadetter, planlægning, rekruttering og akkreditering. Stillingen stiller på den baggrund krav til din fleksibilitet, inklusiv at du er i stand til at veksle imellem rollerne som chef/leder, koordinator og sagsbehandler. Arbejdsbelastningen kan være svingende, og i perioder har du en meget travl hverdag. Der vil være rejseaktivitet på ca. 15 dage om året i forbindelse med mødeaktivitet og tjenesterejser i ind og- udland.
Om dig
Du er en ambitiøs major, der har gennemgået VUT II/L eller MMS eller en tilsvarende uddannelse. Du er analytisk stærk, struktureret, proaktiv og forstår at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i et område med mange interesser. Herudover er du en markant, robust og synlig militær leder, der besidder handlekraft og formår at træffe beslutninger. Du fremstår som en rollemodel for dine kollegaer, og du evner at skabe retning samt holdningspåvirke og udvikle både medarbejdere og studerende/kadetter.

Det er en fordel, hvis du har en operativ eller teknisk baggrund fra Flyvevåbnets operative struktur. Ligeledes er det en fordel, hvis du har erfaring fra niveau 0 eller 1. Du har desuden stærke samarbejdsevner, da spændingsfeltet mellem det praksisnære Flyvevåbnet og det akademiske uddannelsesmiljø forudsætter evner til at skabe gode samarbejdsrelationer - i forskellige fora. Ligeledes vil det være en fordel, hvis du har været udsendt i international mission.

Som person har du pondus, er udadvendt, struktureret, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, tager fat inden noget falder ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op.

Gennem efterlevelse af skolens værdier, kultur og via korrekt velsiddende uniformering er du det gode eksempel på en officer for såvel studerende som stabskolleger. Kort sagt fremgår du altid som det gode eksempel. Videre forventes det, at du deltager i sociale aktiviteter i og uden for tjenestetid.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og du har erfaring med KESDH og Microsoft Office,
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkende og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling er sikkerhedsgodkendelsen "hemmelig".

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen, er ud velkommen til at kontakte Næstkommanderende for Flyvevåbnets Officerskole til Major Jan Henneberg telefon. 20 71 84 84, FIIN FAK-FLOS-NK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfrist er fredag den 25. januar 2019. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 6.
Stilingen er ledig til besættelse fra den 1. april 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Til denne stilling vil vi bede dig om at vedhæfte minimum to fokus-bedømmelser, fra to forskellige bedømmer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrke opgaveløsningen igennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.01.2019

Indrykningsdato

09.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent