Missionplanner

Chef for Forsvarets Operationscenter


Chef for Forsvarets Operationscenter

Har du mod på en stilling, hvor du har fingeren på pulsen, et højt operativt tempo og en stor grad af ledelsesansvar? Har du et skarpt helhedssyn, og kan du bevare overblikket i et til tider hektisk arbejdsmiljø, hvor du har mange bolde i luften? Så er du måske vores nye chef for Forsvarets Operationscenter.
Om os
Forsvarets Operationscenter holder kontinuerligt overblik over Forsvarets indsættelser nationalt såvel som internationalt. En proaktiv tilgang til at indhente, modtage, filtrere og distribuere information, samt en stor grad af forudseenhed. er en forudsætning for varetagelsen af denne rolle.

Operationscenteret indsætter endvidere kapaciteter i opgaver, der opstår med kort varsel.
Operationscenteret er hjertet af udmøntningen af opgaveløsningen, og de mangeartede opgaver medfører en omfattende kontakt og koordination med interessenter både nationalt og internationalt.

Vi er organiseret under Forsvarsstaben som en del af Operationsstaben i Forsvarskommandoen. Operationscenteret består af to døgnbemandede funktioner, som samarbejder om at vedligeholde et kontinuerligt overblik og agere proaktivt på relevante hændelser. Medarbejderne kommer fra alle tre værn, og der er lagt vægt på, at der samlet set er en så bred portefølje af kompetencer som muligt.

Operationscenteret har endvidere ansvaret for at planerne for etablering af Operationsstabens krisestab til stadighed er opdaterede i henhold til krigs- og krisestyringskonceptet.
Om stillingen
Som chef for Forsvarets operationscenter har du 16 militære medarbejdere fra alle tre værn direkte underlagt, fordelt på syv M331, Syv 231, en M232 og en M112. Du refererer til chef operationer (CH OPS) i Operationsstaben.

Dit primære arbejdsområde er fokuseret omkring sikring af en kontinuerlig drift af operationscenteret, hvor to funktioner understøtter opgaveløsningen på døgnbasis.

Du er chef for disse medarbejdere, og skal igennem dem sikre løsning af et både komplekst og foranderligt opgavefelt, der til stadighed fordrer et troværdigt beredskab til indsættelse.
Om dig
Stillingen er værnsfælles og vi forventer du har gennemført Videreuddannelse-II/ledere(VUT II/L), Master i Militære Studier eller andet tilsvarende kursus samt, at du har erfaring fra operativ tjeneste og som sagsbehandler ved en af Forsvarets niveau II eller III myndigheder.

Gode engelskkundskaber er en forudsætning, da en del kommunikation foregår på engelsk.
Du skal være i stand til at favne og lede en stærk personelskare med et bredt kompetencefelt samtidig med en fragmenteret og omfattende opgaveportefølje, hvor bred viden om - og indsigt i Forsvaret er en forudsætning.

Du skal endvidere være i stand til at samarbejde med overordnede stabe og myndigheder og omsætte planer til handling i Operationscenteret.

Du er en dygtig og kompetent leder og dine evner til samarbejde og koordination er centrale. Du er beslutningsdygtig og kan holde overblik.

Der vil blive lagt vægt på dine kommunikative evner, både i skrift og tale ligesom gode analytiske evner også er en forudsætning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du overvejer at søge stillingen, opfordres du til at kontakte chefen for Joint operationscentre orlogskaptajn Frank Erland Jensen på tlf. +45 7284 0202/+45 2218 0807 eller CH OPS oberst Jens Lønborg på tlf. +45 7284 0401/+45 4132 0361.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Toke Rasmussen på tlf. +45 32665991.

Ansøgningsfristen er d. 25. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 5 i Karup eller via VTC. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.01.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent