Hæren 06

Rådighedsstillinger - Konstabel med sanitetsbaggrund


Rådighedsstillinger - Konstabler med sanitetsbaggrund

Konstabler med sanitetsbaggrund ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Har du lyst, og/eller erfaring med at beskæftige dig med sanitetstjeneste i en opklaringskontekst, så er det måske dig vi søger!

Om os
Opklaringsbataljonens (OPKBTN) identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod bataljonens operative kapaciteter og evnen til at levere varen med kort varsel.
Vi er en arbejdsplads hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Vi er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen og troppeenhedsniveauet eller tilsvarende. OPKBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Herudover har vi to stående reaktionsstyrkeeskadroner - 1 og 2 Lette Opklaringseskadron.

Om stillingen
Vi søger konstabler af reserven til følgende stillinger:
3 x Sanitetsmand/Signalmand.

Vores indledningsvise tanker med at bemande netop disse stillinger, er et forsøg på at opbygge og forankre en sanitetsfaglig vidensbank i reserveentiteten. Dette er af den simple grund at vi, til tider mangler sanitetsinstruktører, til uddannelse af HRU samt til færdiggørelse af SRS enheder til udsendelse.
Om dig
Det er en forventning, at du har en baggrund som opklaringssoldat, med et uddannelsesmæssigt og operativt virke i den funktion du søger.

Du kender til opklaringsvåbnets virke herunder gruppens/sektionens/delingens formåen og enhedens anvendelsesmuligheder på den moderne kampplads.

For at gøre fyldest i stillingen som sanitetsmand kræves det, at dit soldatermæssige håndelag er på plads og at du har en sanitetsmæssig baggrund og har gennemført almen førstehjælp og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.

Det vil endvidere være ønskeligt, at du har følgende kurser; instruktør uddaannnelse, Fagkursus førstehjælp og instruktørkursus i TSE.

Endvidere forventer vi, at du er professionel i såvel virke som fremtoning, er en god kammerat med en vis robusthed - fysisk såvel som psykisk.

Du skal årligt forvente, at gøre tjeneste omkring 10 dage ved uddannelses- og øvelsesmæssig aktivitet i ind- og udland.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat som konstabel af reserven (M112). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand seniorsergent Bjarne Kirkedal-Due på telefon 72 82 38 10, eller via mail: GHR-3B-S10A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarets Personalestyrelse HR-sagsbehandler Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91. eller via mail FPS-BA-BSS06@fiin.dk.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2019 og ansættelsessamtaler/prøver forventes afholdt derefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019, eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket ”søg stillingen”.
For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.01.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent