Hæren 06

Faglærer ved Løjtnantsuddannelsen ved 2. Brigade.


Faglærer ved Løjtnantsuddannelsen ved 2. Brigade.

Har taktik, ledelse og udfordringerne ved føring på hærens lavere niveauer din interesse og ønsker du et job der er centreret om menneskelig udvikling, læring og høj faglighed?
Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle hærens kommende ledere?

Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere.

Vi uddanner officerer direkte til geleddet og til at indtræde på Hærens Officersskole.

Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse.

På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens fire måneders varighed, kunne varetage føringen af en afsiddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.

Delingsførerens øvrige opgaver i HBU omfatter den daglige ledelse, medarbejderudvikling, tilrettelæggelse af uddannelse, skydelederfunktion.

MFT-instruktør behandles bl.a. også på Løjtnantsuddannelsen, ligesom officerens rolle og den militære dannelse samt identitet italesættes.

Målet er en officer, der kan varetage alle opgaver han eller hun pålægges som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse.

Løjtnantsuddannelsens organisation består af en leder, en næstkommanderende, en uddannelsesbefalingsmand samt to lærerkadrer, der hver består af to kaptajner, to premierløjtnanter, to seniorsergenter samt fire oversergenter.

Derudover er der tilknyttet et lille forsynings- og vedligeholdelseselement.
Om stillingen
Som faglærer er du ansvarlig for at bidrage til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesvirksomhed på løjtnantsuddannelsen på baggrund af direktiver fra øvrige dele af kadren og ledelsen.

Din hverdag vil bestå i deltagelse i praktiske læringssituationer, der skal sætte løjtnantsuddannelsens elever i stand til at beherske det operative lederskab af infanteridelingen.
Om dig
Du er oversergent i hæren.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en underafdeling i kamptropperne, samt at du besidder en høj grad af entusiasme for uddannelse og ledelse af soldater og enheder på gruppe- og delingsniveau.

Du har erfaring fra international tjeneste.

Du fremstår som en tydelig rollemodel, der evner at få følgeskab blandt såvel kollegaer som elever.

Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen.

Du er mentalt fleksibel og evner at omstille dig indenfor rammerne af organisationen, hvis situationen kræver dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen, major Kristian Jørgensen på telefon +4524448419.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 17. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 4 eller 5.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.01.2019

Indrykningsdato

07.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent